Kategorie
Psy

CHART POLSKI

W numerze 1 (153) czasopisma ,,Pies” z 1978 r. ukazał się cenny artykuł dr Hanny Lipińskiej o chartach w malarstwie Kossaków.

W okresie zaborów nie było polskich związków kynologicznych, a w okresie międzywojennym nie podejmowano żadnych kroków zmierzających do utrzymania tej rasy na naszych terenach. W Polsce przedrozbiorowej charty polskie występowały na południowo-wschodnich kresach, na terenie obecnej Ukrainy. Można więc przyjąć, że mimo upływu dwu wieków krew polskiego charta nie zaginęła, lecz przyczyniła się do ukształtowania endemicznego pogłowia chartów na tych terenach. W pismach myśliwskich carskiej Rosji często były wzmianki o polskich chartach.

Również niektórzy współcześni kynolodzy w Rosji, a w szczególności dr med. wet. G. W. Zotowa, N. Kapryszewa i W. Gusiew (ekspert kynologiczny kategorii wszechrosyjskiej), przychylają się do poglądu, że zachowana na Ukrainie „chortaja borzaja” jest pochodną chartów polskich. Tenże Gusiew w piśmie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Kynologicznego w Polsce i redakcji „Psa” wyrażał gotowość współpracy hodowców z Rosji przy wskrzeszeniu tej rasy w Polsce i przesłał wypisy z pracy L. P. Sabaniejowa (1892) i P. M. Maczewariowa (1876) o chartach polskich. W wydanej (w 1977 r.) w języku angielskim monografii pt, „Barsois”, pióra W. E. Chadwicka w oparciu o publikację Piotra Michajłowicza Gubinina (1896), wśród chartów Rosji na drugim miejscu wymienia się polskiego charta (chort borzoj), odznaczającego się stosunkowo krótkim włosem, jednakże z pewnym „piórem” na ogonie i kończynach, maści zwykle ciemnej, włącznie z czarną.

Przewodniczący wszechrosyjskiego związku kynologicznego, Maksymow, w piśmie do Prezydium Związku Kynologicznego w Polsce stwierdza wprawdzie, że odmiana ta jest uznana w Rosji za rasę rosyjską, której wzorzec ustaliły obecne władze organizacji kynologicznej w Rosji pod nazwą „chortaja borzaja”. Jednak i on pisze, że: …„sądząc z opisów, rysunków i sztychów „chorty borzyje” są bardzo podobne do charta polskiego. Uwzględniając bliskie sąsiedztwo Polski i Rosji nie wykluczamy możliwości wspólnego pochodzenia tych psów”.

Wzorzec rosyjski chartów gładkowlosych („Ogólnorosyjska Księga Rodowodowa psów myśliwskich za lata 1964—1966″, ,,Wszechzwiązkowa Księga Rodowodowa psów myśliwskich za lata 1951—1966″, wzorce psów ras myśliwskich przyjęte w Rosji”r Moskwa, 1969 r. — tłum. doc. dr hab. M. Mroczkowski).

Wrażenie ogólne. Pies duży, silnej i suchej budowy. Stosunek długości do wysokości jak 103 : 105. Temperament spokojny, reakcja na bodźce wzrokowe dobrze rozwinięta.

Głowa. Sucha, oglądana z góry klinowata, wydłużona. Część mózgowiowa umiarkowanej szerokości. Guz potyliczny niewyraźnie zaznaczony. Łuki nadoczne prawie niewidoczne, przejście od czoła do kufy płynne, słabo wyrażone. Kufa sucha, zaostrzona, z boków lekko ściśnięta, dopuszczalny lekki garbik. Wargi cienkie, ściśle przylegające do pyska. Oczy. Duże, owalne, ze skośnym rozcięciem powiek, przy każdej maści piwne w różnych odcieniach powieki ciemne. Uszy. Cienkie, wąskie, niewielkie, osadzone niewysoko, ściągnięte do tyłu w dół szyi. U większości psów w stanie podniecenia unoszą się, przy czym ich końce załamują się ku przodowi lub na boki. Zęby. Białe, mocne, przylegające ściśle do siebie. Zgryz nożycowy.

Szyja. Długa, dobrze umięśniona, z boków ścieśniona, osadzona wysoko.

Tułów. Klatka piersiowa w przekroju owalna, opuszczająca się prawie do łokci. Grzbiet. Szeroki, dobrze umięśniony, tworzy wraz z wypukłym krzyżem niewielki łuk. Kłąb dobrze zaznaczony. Krzyż dobrze umięśniony, wypukły. Zad długi, lekko spadzisty, szeroki (nie mniej niż 7 cm między guzami krzyżowymi). Brzuch. Bardzo podkasany, pachwiny podciągnięte.

Kończyny przednie. Suche, kościste, dobrze umięśnione, oglądane z przodu — proste równoległe; podramię o przekroju owalnym. Kąt w stawie łopatkowo-ramiennym około 100°. Sródręcze krótkie, lekko spadziste. Łapy owalne, wysklepione, pałce ciasno ustawione.