Kategorie
Ptaki

Cietrzew

Cietrzew

Głuszec i cietrzew są ptakami poligamicznymi. Samce są otoczone wieloma kurami, które rozpraszają się po lesie lub wrzosowisku. W czasie gnieżdżenia się cietrzew nie może pilnować gniazda tak, jak to czynią ptaki monogamiczne. Demonstruje więc swą siłę i odwagę wobec innych samców i samic w obronie małego terytorium zwanego areną, gdzie nie ma gniazda. Począwszy od marca, przed świtem, kilku samców gromadzi się na arenie usytuowanej na polanie, na łące lub na wrzosowisku, aby oddać się spektakularnym, ale bezkrwawym walkom, którym towarzyszą osobliwe kroki taneczne, postawy i okrzyki. Każdy samiec zajmuje część areny i stacza pojedynek z tym spośród rywali, który zapędzi się i przekroczy fikcyjną granicę. Najsilniejszy cietrzew zajmuje środek areny. Im samiec jest młodszy i słabszy, tym bardziej jest spychany na dalsze krańce areny. Samiec najbardziej doświadczony demonstruje swą przewagę większą agresywnością. Niegdyś z tego właśnie powodu strażnicy leśni odstrzeliwali najpierw najbardziej agresywne uważając je za zbyt gwałtowne i popędliwe ze względu na zaawansowany wiek. Dopiero obecnie zrozumiano, że był odstrzeliwany najsilniejszy samiec i doskonały reproduktor. Cietrzewie żyją co najmniej 5 lat, kiedy to osiągają szczyt zdolności rozrodczej. Cietrzew jest ptakiem osiadłym. Występuje w Europie Północnej, Środkowej i Wschodniej, aż do Bałkanów.

Obecnie zanotowano znaczny regres cietrzewi spowodowany interwencją człowieka w środowisko naturalne. Leśnicy starają się zwiększyć liczebność populacji drogą intensywnej ochrony i hodowli. Doskonałe wyniki osiągnięto w Niemczech, a w Finlandii zdołano ponownie zasiedlić regiony opuszczone przez cietrzewie. Cietrzew (1) jest prawie czarny i mniejszy od głuszca. Charakterystyczny jest kształt ogona, przypominający wyglądem lirę. Sterówki ogona określają wiek ptaka: u młodego jednorocznego cietrzewia są lekko zakrzywione (5), u dwuletniego nieco bardziej (6), a u trzyletniego i starszego są wyraźnie sierpowate (7). Samica nie ma ogona w kształcie liry, jej upierzenie jest brązowe (2) tak, jak u piskląt (3), których 6 do 10 wylęga się po 27 dniach wysiadywania. W czasie ostrych zim cietrzewie zagrzebują się w śniegu, chroniąc się przed nocnym chłodem (4). Gatunek łowny.