Kategorie
Ptaki

Czarnowron – Corvus corone corone

Czarnowron – Corvus corone corone

Wrona jest ptakiem osiadłym, częściowo migrującym. W Europie znane są dwie rasy różniące się między sobą kolorem szaty: w Europie Zachodniej żyje czarnowron (1), a w Europie Środkowej i Wschodniej wrona siwa (Corvus corone cornix) (2). Łaba i Wełtawa tworzą w Europie Środkowej naturalną granicę oddzielającą strefy występowania tych dwóch podgatunków. Zdarza się, że czarnowron i wrona siwa współzamieszkują w niektórych regionach tak, że można spotkać ich liczne hybrydy, których upierzenie gra różnymi odcieniami od szarości do najgłębszej czerni, przy czym osobniki szare są ciemniejsze od wrony siwej (3).

Oba podgatunki żyją w sposób identyczny. Służba leśna niechętnie toleruje wrony w lesie. Żywią się wprawdzie zarówno pokarmem roślinnym jak i mięsnym, ale wolą zdecydowanie delikatne mięso. Latają nisko czatując na łatwą zdobycz w okresie gnieżdżenia się bażantów, kuropatw lub lęgnięcia się zajęcy. Jeśli uderzą na gniazdo wypełnione jajami, ich los jest przesądzony! Zjadają też owady i ślimaki, polują na myszy, ale mogą także zadowolić się padliną i pokarmem roślinnym. Jednak szkody, jakie czynią w gniazdach, są znaczne: corocznie 25% strat w zniesieniach kuropatw jest dziełem wron. Nawet gniazda dużych ptaków, jak kaczki, czaple, a także niektórych drapieżnych, nie są oszczędzane. Z tego powodu strzela się wrony, sroki, kawki i sójki przez cały rok bez ograniczeń.

Wrony są bardzo zajadle, szczególnie w okresie gnieżdżenia się. Gniazdo budują bardzo wcześnie wiosną, począwszy od marca. Mimo swych rozmiarów (40 cm średnicy) gniazdo jest bardzo dobrze ukryte w gęstwinie gałęzi. Podstawę gniazda stanowią duże dwucentymetrowej grubości gałęzie (4a) pokryte warstwą cieńszych gałązek (4b) oraz gęstą warstwą trawy, korzeni i ziemi (4c). Ta konstrukcja wyścielona jest suchą trawą i sierścią (4d). Gniazdo znajduje się przeważnie na wysokości 10—20 m, na drzewie rosnącym na lizjerze lasu, skąd można dobrze obserwować teren. Między kwietniem i majem samica znosi 5 do 6 niebieskozielonych jaj w ciemnoszare plamki (5), które sama wysiaduje przez 17 dni. Młode wrony opuszczają gniazdo po 30 dniach od wyklucia się. Przez pierwszy miesiąc życia opiekują się nimi rodzice.

W Polsce nie występuje.