Hund og lov

Tærter, ligesom ethvert andet kæledyr, er en ting i lovens forstand, og alle bestemmelser vedrørende ting finder anvendelse på den. Det er derfor et genstand, som kan overføres ved en kontrakt mellem ejeren og køberen. Ejendom kan overføres enten ved salg eller bytte, og ved donation, og endda usucapion. Sagen er enkel, hvis erhvervelsen foretages fra ejeren. Nogle gange kan situationen dog blive kompliceret, når salget blev gennemført af en person, der ikke har tilladelse til at bortskaffe. Hvis køberen af ​​varen handlede i god tro, tingen bliver hans ejendom ved overtagelse, og den nuværende ejer kan kun forfølge eventuelle regressionskrav fra den uautoriserede sælger. Dette gælder dog ikke for mistede ting, stjålet eller på anden måde mistet af ejeren mod hans vilje, for sådanne varer kan ikke købes selv af en ærlig køber. Dog opnår han dette lige efter udløbet 3 år fra det øjeblik ejendommen mistede ejendommen.

Derfor bør du ikke købe hunde fra fremmede, fordi bortset fra den tvivlsomme erhvervelse af ejendomsretten, kan køberen blive udsat for strafferetlige sanktioner for utilsigtet modtagelse af stjålne varer (arrestere til 2 år eller en bøde), for ikke at nævne situationen med bevidst stjålet gods (erhvervelse med bevidsthed om det, der stammer fra forbrydelsen), straffes med op til 5 års fængsel og bøder.

Alle vilkår og betingelser skal diskuteres nøje, når du sælger, så ud over prisen også egenskaberne, som sælgeren er ansvarlig for. Oplysning om en mangel skal straks meddeles sælgeren med en erklæring om tilbagetrækning fra kontrakten eller en anmodning om at nedsætte prisen.. Kunst. 563 i civillovgivningen giver, at køberen mister garantirettighederne for fysiske mangler, hvis han ikke underretter sælgeren om manglen inden for en måned efter opdagelsen eller inden for en måned efter udløbet af tiden, hvor han med behørig omhu kunne opdage det. Denne frist gælder ikke, hvis sælgeren svigagtigt har skjult manglen, eller forsikrede køberen, at manglen ikke eksisterer. Hvis defekten er en sygdom, For at sikre beviserne skal der anmodes om en udtalelse på den relevante veterinærklinik.

Først da kan risikoen ved køb af hund reduceres til et minimum, når transaktionen afsluttes med en opdrætter tilknyttet en kennelklub, men han skal bevise, at han har et certifikat eller et oprindelsescertifikat for dyret. Ved køb af en voksen arbejdshund (jagt eller forsvarer) det tilrådes at indgå en skriftlig kontrakt med en prøveperiode på en uge, hvorunder køberen - helst med deltagelse af sælgeren - vil være i stand til at se, om hunden har de egenskaber, der er nødvendige for at udføre sine opgaver i hænderne på den nye ejer.

Hunden kan også lejes (f.eks.. betalt leje af en jagthund for sæsonen), leje (f.eks.. leje en tæve i en bestemt periode til avlsformål), samt udlån (gratis idriftsættelse). Derudover kan hunden være genstand for en tilbageholdelsesret, samt fuldbyrdelsesprocedurer.

I straffeloven kan en hund blive genstand for misbrug, og ulovlig drab eller beskadigelse af andres hund kan straffes med fængsel op til 5 flere år. Uanset dette skal gerningsmanden til at dræbe eller beskadige hunden selvfølgelig kompensere for skaden på ejeren. Disse forbrydelser retsforfølges i henhold til art. 212 § 3 k. k. efter anmodning fra den fornærmede part.

I straffesager kan den fornærmede part, indtil retssagen påbegyndes ved hovedforhandlingen, anlægge en civil sag. En sådan sag skal anlægges og betales senest ved begyndelsen af ​​hovedforhandlingen. Efter min erfaring er det dog bedre ikke at kombinere en civil handling med en straffesag, men at indsende dem separat, efter at straffedommen bliver endelig. Det skal understreges, at forbrydelserne i henhold til art. 212 k. k. det kan kun begås med vilje, og først da kan man forvente en overbevisning, når det vil være let at bevise gerningsmanden for en sådan forsætlig skyld. I tvivlsomme tilfælde, som f.eks. skader på hunden af ​​føreren af ​​køretøjet, når det ville være vanskeligt at bevise forsætlig skyld, ansøgningen om retsforfølgning under straffesag bør opgives. Generelt bør kriminel efterforskning begrænses til tilfælde af gerningsmandens åbenlyse dårlige vilje, fordi straffedomstole skal tage alle subjektive øjeblikke i betragtning, for frikendelse af gerningsmanden, som gerningsmanden vil være i stand til med held at dække sig selv. Uanset straffesagen, dvs.. en beslutning om at straffe gerningsmanden i henhold til art. 212 k.k., den skadelidte har adgang til en civil proces for erstatning.

Som jeg understregede, retsforfølgning i en straffedomstol bør være begrænset til disse eneste sager, når gerningsmandens skyld er åbenbar og kombineret med gerningsmandens klare og umiskendelige dårlige vilje. Omvendt råder jeg hvert offer til at forfølge erstatningskrav i en civilretlig sag, selv da, når gerningsmandens fejl ikke er grov (hvis skaden naturligvis ikke var forårsaget af en begivenhed, der ikke kan tilskrives gerningsmanden, som f.eks. kører over hunden, som styrtede ned ad vejen under bilen, som føreren ikke kunne forudsige). Civilretlig sag om erstatning for den lidte skade (f.eks.. dræbe hunden eller lægeudgifter) kan efter sagsøgerens valg bringes til den kompetente ret for distriktet, hvor handlingen blev begået, eller til retten for sagsøgtes bopæl.