Kategorie
Zwierzęta

Daniel – Dama dama

Daniel – Dama dama

Spośród wszystkich jeleniowatych Europy daniel ma najbardziej kolorową suknię. Duże białe plamy tworzące podłużne pasy odcinają się na brązowo-czerwonym tle jego letniej sukni (1). Brzuch, wewnętrzna strona kończyn i lustro są czysto białe. Przez cały grzbiet, aż do ogona o długości 20 cm, przebiega czarny pas. Daniele posługują się ogonem dla przekazywania wizualnych sygnałów, gdyż czarny ogon odcina się dobrze na tle białego lustra. Podczas odpoczynku daniele poruszają ogonem; w czasie ucieczki podnoszą go. Zimowa suknia daniela jest ciemnobrązowa, prawie bez plam (2). Niektóre osobniki mają tendencję do melanizmu, inne do albinizmu.

Dorosły daniel jest mniejszy od jelenia europejskiego. Masa ciała byka wynosi około 100 kg, łani — 60 kg, a nowo narodzony cielak waży 3 kg. W przeciwieństwie do jelenia, daniel unika przepastnych lasów górskich; woli raczej prześwietlone lasy liściaste lub mieszane z bujnym podszyciem. Zjada żołędzie i bukwy. Daniele żyjące na swobodzie powodują duże szkody w uprawach, na które wchodzą w nocy. Tak jak jelenie, daniele żyją w chmarach, z wyjątkiem starych samotnych byków. W październiku i listopadzie, po rykowisku jeleni następuje bekowisko danieli.

Daniele w okresie bekowiska nie są tak agresywne jak jelenie. Ich godowym głosem jest krótki, chrapliwy pomruk. Ciąża trwa 31—32 tygodnie. Łania rodzi jedno do dwóch cieląt. Na daniele poluje się tak samo jak na jelenie europejskie i jelenie sika.

Poroże byków jest przeważnie staśmione. Na poroże jednorocznego byka składają się proste spiczaste tyki bez odnóg (3a). Poroże bardziej rozwinięte przypomina drugą głowę jelenia (3b): wyrasta oczniak i nadoczniak, a koniec tyki spłaszcza się.

W miarę upływu lat staśmienie coraz bardziej się rozszerza (3c, 3d). Po dziesięciu latach poroże zaczyna się uwsteczniać. Stare byki zrzucają poroże w kwietniu, młode w maju. Tropy daniela są podobne do tropów jelenia z tą różnicą, że racice jelenia stanowią 2/3 śladu, a u daniela połowę.

Gatunek łowny.