Dotyk i smak u psa

Dotyk

Zmysł dotyku umiejscowiony jest u psów, tak jak i u ludzi, na całej powierzchni skóry. Szczególną rolę odgrywają włosy czuciowa w postaci tzw. wąsów oraz umiejscowionych kępkami nad oczami i pod dolną wargą. Chronią one psa w ciemnościach przed zderzeniem się z wystającymi przedmiotami. Pies na ogół jest dość wytrzymały na ból. Odporność ta pozostała w spadku po drapieżnych przodkach, którzy w ciągłej walce zdobywali łup i często musieli stawiać opór silniejszym od siebie wrogom.

Smak

Podobnie jak u innych zwierząt i człowieka, u psów są uzależnione od wrażeń węchowych wrażenia smakowe. Zmysł smaku nie odgrywa u nich większej roli w odbieraniu wrażeń ze świata zewnętrznego. Ale w tej dziedzinie trzeba starać się patrzeć na świat z psiej perspektywy, aby zrozumieć psychikę zwierzęcia.

Aby pies nie zbierał po śmietnikach odpadków, nie wystarczy mu tego zakazać, lecz trzeba racjonalnie go żywić. Jeżeli w domu pana panuje zbyt jarska dieta, to pies zgodnie ze swą naturą uzupełni sobie brak białka i składników mineralnych, wyszukawszy je tam, gdzie mu węch wskaże. Dlatego nie należy wyrzucać nad-psutych jaj lub mięsa, gdyż pies zje te „wonne smakołyki” z apetytem i pożytkiem. Natomiast kiełbasa, marynaty i konserwy w stanie nieświeżym mogą być dlań trucizną. Podanie psu białka w stanie lekkiego rozkładu zapobiega zjadaniu padliny i odpadków na śmietniku. Bardzo przykre dla psa są natomiast perfumy i inne płyny na bazie alkoholu.

Omówiwszy zmysły najbardziej znane, bo występujące u ludzi, chcę jeszcze omówić dwa dalsze, zaobserwowane u psa, a mianowicie zmysł orientacyjny i właściwość, którą umownie nazwę zmysłem telepatycznym.

Zmysł orientacyjny

Zmysł orientacyjny występuje u wielu zwierząt. Kierują się nim ptaki przelotne, gdy jesienią udają się w podróż do ciepłych krajów, a wiosną wracają do stron rodzinnych. Ten sam zmysł prowadzi gołębie z okolic im obcych i wskazuje kierunek lotu. On też pojawia się czasem, lecz znacznie rzadziej i w słabszym stopniu, u niektórych psów. Zdarza się mianowicie, ze pies przewieziony koleją lub innym środkiem lokomocji w zamkniętym pomieszczeniu powraca do domu przez nieznane okolice i drogi, którymi nigdy przedtem nie biegał. Zjawisko to było wielokrotnie obserwowane i naukowo potwierdzone, choć jeszcze nie do końca wyjaśnione. Orientacji przestrzennej nie można wyrobić przez wychowanie lub naukę, można ją natomiast udoskonalić przez częste ćwiczenie. Psy myśliwskie lub innego typu użytkowe obdarzone tym zmysłem są szczególnie cenne.