Categories
Psy

RUSSIAN-EUROPEAN LAYA

RUSSIAN-EUROPEAN LAYA

However, Russian breeds are not entered into the FCI register, in my opinion they should be given attention and in 5 group, next to a Finnish bear dog in the type of a boat, Russian canes should be mentioned.

In the northern territories of Russia, there are native breeds of hams that have been bred by various peoples for centuries. Unfortunately, the Soviet Union did not join the International Cynological Federation and, consequently, the Russian races (outside the greyhound) are not entered in the FCI register. Courtesy of Prof.. to Dr. Jadwiga Dyakowska, I owe the Soviet standards of queues given here, the description of which is based on the catalog of the jubilee Leningrad exhibition of service dogs, hunting and peace, organized in 1965 year.

Łajki is an ancient group of hunting dogs from the forest zone of Europe and Asia. They are used for hunting squirrels, kuny, issue, norki, lynxes, capercaillies, the bears, elk and other local game. The stables are looking for game on their own, and when they find it, they bark and surround until the hunter comes. If the game escapes, the dog quietly follows her, and having found her again, she barking.

Laika are medium-sized dogs, with erect ears, triangular, tail curled on the back or sickle-shaped. The robe coat is well developed, it consists of medium long cover hair and a dense undercoat.

Pedigree breeding of hams began recently. In year 1947 w ZSRR uznano wzorce 4-ch ras łajek: rosyjskoeuropejską, karelofińską, zachodniosyberyjską i wschodniosyberyjską. Równocześnie obok rodowodowego pogłowia istnieje tam pogłowie łajek użytkowych, hodowanych prymitywnymi metodami. Zbliżone do łajek są psy używane do polowania na jelenie (jeleniogonne) i psy pociągowe, niesłusznie zwane łajkami.

Łajka rosyjskoeuropejska to pies myśliwski północnej strefy europejskiej części Związku Radzieckiego; rasa utworzona z psów myśliwskich hodowanych od dawna przez naród Korni.

General impression. Medium size dog, o konstytucji mocnej i suchej. Balanced, ruchliwy o dobrej orientacji, ufny. Agresywność w stosunku do ludzi mało typowa.

Head. W ogólnym zarysie oglądana z góry ma kształt umiarkowanie klinowaty ze względnie szeroką częścią potyliczną, zbliżającą się kształtem do równobocznego trójkąta. Długość kufy jest nieco mniejsza od długości puszki mózgowej. The leading edge is mild. Kość jarzmowa dobrze rozwinięta, dzięki czemu przejście od policzków do kufy jest wyraźne. Puszka mózgowa niezbyt długa; długość jej nieznacznie przewyższa szerokość. Grzebień ciemieniowy i guz potyliczny słabo wyrażone. Potyliczna część głowy zaokrąglona. Pysk suchy, zaostrzony. Wargi search, tight fitting, bez obwisłości i zgrubień. Erect ears, busy, small, umiarkowanie wysoko osadzone, triangular, z szeroką podstawą. Końce ostre. The eyes are small, z owalnym lub umiarkowanie skośnym wykrojem powiek, niegłęboko osadzone i niewypukłe. Barwa oczu ciemnopiwna lub piwna, niezależnie od maści ogólnej.

Neck. W przekroju poprzecznym okrągła, well muscled, dry. Długością równa głowie. Ustawienie szyi w stosunku do podłużnej osi tułowia pod kątem 45° i większym.