Categories
Psy

WEST SIBERIAN LAIL

WEST SIBERIAN LAIL

Ta myśliwska rasa strefy Uralu i zachodniej Syberii powstała przez przekrzyżowanie zbliżonych do siebie miejscowych łajek, a przede wszystkim chantejskiej i mansyjskiej.

General impression. Medium size dog, o konstytucji mocnej i suchej. Balanced, busy, z dobrze wyrażonym zmysłem orientacji. W stosunku do ludzi ufny.

Head. Oglądana z góry wygląda jak ostry klin z umiarkowanie szeroką częścią mózgowiową. Długość kufy w przybliżeniu równa długości puszki mózgowej. Krawędź czołowa nieostra. Puszka mózgowa umiarkowanie wydłużona (długość większa od szerokości). Guz potyliczny dobrze zaznaczony. Potyliczna część głowy lekko zaokrąglona. Profil kufy umiarkowanie klinowaty. The bridge of the nose is parallel to the frontal line. Wargi suche ściśle przylegające, bez obwisłości i zgrubień. Erect ears, busy, set high, w kształcie lekko wydłużonego trójkąta. Końce ostre albo nieco zaokraglone. The eyes are small, z owalnym, wyraźnie skośnym wykrojem powiek, nie wpadnięte ani wypukłe, ciemnopiwne i piwne — niezależnie od umaszczenia psa.

Neck. Dobrze umięśniona, dry, długością równa długości głowy. Ustawienie w stosunku do podłużnej osi tułowia pod kątem 40—50°.

Torso. Chest broad, głęboka i długa, goes to the elbows and below. Withers well developed, wyraźnie zaznaczony. Straight back, wide, well muscled. Loins short, wide, well muscled, slightly convex. Zad umiarkowanie długi i w miarę spadzisty. Brzuch umiarkowanie podciągnięty.

Front limbs. Oglądane z przodu — proste i równoległe. Ramię muskularne. Kąt między kością ramieniową a łopatką 90—100°. Wyrostki łokciowe rozwinięte i skierowane do tyłu. Pod-ramię proste. Pasterns slightly sloping.

Hindquarters. Seen from behind, straight and parallel, set slightly wider than the front ones. Well angulated when viewed from the side. Long drumstick. The riser, dropped from the sciatic tumor, runs along the front side of the metatarsus, which is almost vertical. Round paws, fingers tight to each other. Fifth toe on hind legs allowed.

Tail. Wrapped in a ring or sickle, worn on the back or close to the hip. It develops in fast walking. Tail lowered tail permitted, when the dog is calm. The tail extends to the hocks or is 1-2 cm shorter.

Robe. Adherent skin, not thin, without loose subcutaneous tissue and folds. Thick cover hair, thick, simple. Dense undercoat, soft, lush. Short hair on the head and ears, lush on the neck and back, forms a collar, on the withers even longer - creates a small mane in dogs. Limbs covered with short, hard, coarse hair. On the feet, the hair can squeeze between the fingers and form a small "brush”. The tail is covered more or less evenly with straight, hard hair.

Color. Brindle, monochromatic, spotted and spotted: White, grey, black, rude, brown - of all shades. Spotting on legs allowed in the tone of the general color. Black nose; in white and light straw-colored varieties, light brown is allowed.

Body dimensions. Height at the withers (in dogs it is 1-2 cm larger than in the cross, in bitches, equal to the height in the cross, or 1 cm higher): dog 52-60 cm, like o 2 cm less. The circumference of the pastern in dogs is 10-13 cm, u suk 9—12 cm.

Chody. Typical forest work gaits - alternating gallop with trot.

Disadvantages. A coat with wavy overlapping hair, undercoat with or without undeveloped; the presence of a feather on the lower side of the tail and on the front legs. The coat is short. Round head in the shape of a blunt wedge, convex forehead, leading edge sharply marked or invisible. Upturned muzzle, short. Nose unpigmented or only partially. Ears set wide apart, low set, not very mobile, semi-hanging or hanging with rounded ends. Very large or very small eyes, with a round shape of the eyelids. Neck carried low or upright. The tail is elongated in the shape of a putty, rod or saber.