Categories
Psy

AMERICAN COCKER SPANIEL

AMERICAN COCKER SPANIEL

American standard entered in the FCI register under the number 167 (20. IX. 1965 r.)

Dogs of this breed have become our salon attendants with a well-groomed coat.

Overall impression. The Cocker should give the impression of a working dog with a noble head, standing on straight legs, with strong shoulder blades, tight torso and broad muscular rump. His strong torso, strong croup, kończyny o dobrym kośćcu stwarzają z niego psa szybkiego i wytrwałego. Przede wszystkim musi być swobodny i wesoły, całkowicie zrównoważony, żywy i chętny w akcji, o równym temperamencie, bez śladu lękliwości (nieśmiałości).

Head. Dobrze rozwinięta i wysklepiona, nie płaska ani okrągła. Kufa delikatna, brwi i krawędź czołowa wyraźnie zaznaczone. Bruzda czołowa wyraźna, zanikająca nieco za połową odległości od potylicy. Kostna oprawa oka wyraźnie wyrzeźbiona, pod oczyma policzki nie pyzate, również boki kufy powinny być równe, wyraźnie rzeźbione. Odległość od końca nosa do krawędzi czołowej powinna być równa około połowy odległości od tego punktu do końca potylicy (nasady głowy). Kufa powinna być szeroka i głęboka z równymi, graniastymi szczękami. Górne wargi winny zakrywać żuchwę. Zęby zdrowe i regularne, ustawione pod kątem prostym w szczękach. Scissor bite. Nos proporcjonalny do kufy, nozdrza wyraziste, czarne u czarnych i podpalanych, u czerwonych, płowych, brązowych i łaciatych oraz dereszowatych może być czarny lub brązowy. Ciemniejszy kolor wyżej ceniony. The eyes are round and full, so embedded, so that they are directed forward, almond-shaped. Neither concave, nor bulging out. Intelligent word, alive, gentle and sympathetic (appealing). Dark brown or black iris in blacks, black and tan, fawn and yellow, dark spotted and roan. Walnut - in reds, dark walnut, brown, light spotted and light roan. Desirable as dark as possible. Ear lobe placed no higher than the lower eyelid, thin skin, reaching to the nostrils, covered with a long one, silky, straight or wavy hair.

Neck. The neck is quite long, that it allows the nose to be easily brought to the ground, muscular and without skin folds (wow). Strong, it emerges from the shoulder blades in a gentle arc and rises upwards.

Torso. The height should be approximately the same as the distance from the top-withers to the base of the tail. The torso should appear short, tight and tied, evoking an impression of strength. Deep shoulder blades, oblique, but not convex; the upper part of the withers is at an angle, which allows the ribs to arise. Deep chest; its lowest part not above the elbow. Wide, to provide adequate room for the lungs and heart, but not so, that it inhibits the free action of the forelimbs. The ribs are deep and well sprung. Short torso, and the loins are deep, to which the rear ribs do not quite extend. The back is strong and sloping gently from the withers to the base of the tail. Wide hips, The croup is rounded and muscular.

Front limbs. Simple, with strong bones and muscles, close to the body at the elbow joint. Elbows set fairly low, not turned out or out, nor inward, Pasterns short and strong.

Hindquarters. Strong bones and muscles. Well positioned knees, strong. Expressive thighs. Strong drumstick, well angulated and parallel both in motion and at rest. Paws with strong pads, with hair between the toes. Not turned out or out, nor inside.

Tail. Set on and carried at the level of the back, and when the dog rummages - in constant motion.

Robe. Short and thin hair on the head, flat or slightly wavy on the body (never curled), silky, the average length, with sufficient lining. The ears, breasts, the abdomen and the back edges of the limbs are decorated with feathers, but not so abundant, that they interfere with movements and hinder its functions and appearance of the retriever. Excess hair or feathers are a fault.

Ointment. Black should definitely be black; brown or liver colored raids do not disqualify, but they are a drawback. Small white spots on the chest and neck do not disqualify, but they are a drawback. White spots elsewhere disqualify. A color other than black should be prominent. Brighter feathers, although undesirable, they do not disqualify. White spots are rated as for black spots. In multi-colored, at least two colors appearing in clearly demarcated patches, spread over the body - they are necessary. If one ointment is dominant in 90% or more - disqualifies. Jeśli drugi kolor jest ograniczony jedynie do jednego miejsca — dyskwalifikuje. Dereszowate zalicza się do wielobarwnych i powinny mieć wzór cętkowany albo pomieszane wielokolorowe włosy w całej szacie. Czarne podpalane ocenia się wraz z jednolicie umaszczonymi innymi niż czarne. Powinny one mieć podpalanie wyraźnie odcinające się od czarnego tła. Wyraźne podpalanie może być od jasno-kremowego do intensywnie czerwonego. Rodzaj i rozmieszczenie znaków podpalanych jest decydujące. Nie mogą zajmować więcej niż 10% powierzchni; powyżej 10% dyskwalifikuje. Jeśli podpalanie jest zaledwie zaznaczone na właściwych miejscach, to nie dyskwalifikuje, lecz jest poważną wadą. Zupełny brak podpalania na właściwych miejscach dyskwalifikuje. Rozmieszczenie podpalania: wyraźne plamki nad obydwoma oczami, na bokach kufy i policzkach, na wewnętrznej stronie ucha, na łapach i kończynach, pod ogonem. Podpalanie na kufie rozlewające się i połączone lub brak jego na policzkach, podpalanie na kończynach, which should not reach above the wrists and ankles does not disqualify, but it is a drawback. The black hair or the lines on the tan are not defective, but it is a drawback, if the tan is striped. Slight white spots on the chest and neck do not disqualify, but they are defective. On the other hand, white spots disqualify elsewhere.

Increase. Perfect for a dog 37,5 cm, and bitches 35 cm with a tolerance of an upward centimeter. Crossing this limit disqualifies you.

Scoring:
Cerebral skull 8
Kufa 10
In order to 4
Eyes 6
The ears 3
Neck and shoulder blades 15
Torso 15
Limbs 9
Paws 6
Tail 3
Robe 6
Ointment and marks 3
Chody 12
Together 100

To exhaust the list of spaniels, mention should be made of the Welsh Springer Spaniel (FCI 125). He is the Welsh cousin of the English Springer, slightly smaller, red and white.