Categories
Psy

BEDLINGTON TERIER

BEDLINGTON TERIER

Wzorzec wpisany do rejestru FCI pod liczbą 9b (23. IX. 1963 r.)

Pochodzenie tej rasy jest niejasne; jedni uważają ją za typ pierwotny, inni wywodzą ją od border teriera, otterhounda i dandie dinmont teriera. The current name is used from 1825 year; before that there were others - the Rothbury Terrier or the Northern Counties Foxterrier. This breed has undergone a certain evolution during over a hundred years of breeding. Today, the dog of this breed is rather flat, has a relatively fragile skeleton, lively disposition and great courage. According to the English, it is rather incompatible with other dogs, prone to fight and aggressive. Exhibition specimens, which I watched, rather, they did not reveal this quality. The Bedlington Terrier is very docile, łatwy do prowadzenia i dobry w roli aportera. Nadaje się też na stróża zwłaszcza tam, gdzie trzyma się tylko jednego psa; jest bowiem zazdrosny o względy swego pana. Hodowla ich nie przedstawia trudności, gdyż odznaczają się mocną konstytucją. Mają one bardzo charakterystyczną sylwetkę, przypominającą — zwłaszcza przy odpowiednim pielęgnowaniu — owieczkę, co stoi w dziwnej sprzeczności z ich temperamentem.

General impression. Pies o wdzięcznym wyglądzie, gibki, well muscled, bez śladu wiotkości lub toporności. The head is pear-shaped or wedge-shaped in the brain. Facial part with a pleasant expression of gentleness, peace and trust. Eyes sparkle in excitement, and the whole figure is full of temperament and courage.

Head. Narrow, but deep and arched, covered with silky, almost white hair. Maxilla and mandible long and pointed. Straight line from the occiput to the nose in profile,, with a slightly defined leading edge, well filled under the eyes. Lips tightly fitting, no folds. Large nostrils, well cut. In blue and blue varieties with tan, the nose is black, in chocolate and sand - brown. Small eyes, shiny, deeply embedded, desirable with a triangular shape of the eyelid; in the uniformly blue dark variety, in blue and tan, brighter with amber reflections, in chocolate and sand, light hazel. Ears set low, drooping, medium size, outline resembling the shape of a hazelnut, flat over the cheeks, covered with short, fine hair; white silky hair fringes at the ends. Teeth large and strong; equal, about a tick or scissor bite.

Neck. Long, no sign of folds or dewlap, tapering. Neck with a deep cut at the base, clearly standing out from the shoulder blades. Head carried rather high.

Torso. Muscular, but clearly lithe, flat ribbed, deep in the sternum. Chest deep and moderately broad. Carpish back. Muscular back, moderately long.

Front limbs. Simple, at the height of the chest, set more widely than in the legs. Pasterns long, slightly oblique, but not weak. Flat shoulder blades, oblique.

Hindquarters. Thanks to the carp-shaped back and arched loins, they look longer than the front ones. Thighs well muscled, delicate and neatly shaped. Hocks strong and low. Long paws, hare, z mocnymi i dobrze zwartymi palcami.

Tail. Low seated, umiarkowanej długości, thick at the base, zwężający się ku końcowi i zgrabnie wygięty, but not above the back.

Robe. Gęsta jak kądziel lniana, dobrze odstająca od skóry, nie sztywna, lecz ze skłonnością do skręcania się, zwłaszcza na głowie i pysku.

Ointment. Niebieska, blue and tan, czekoladowa lub piaskowa. Ciemna pigmentacja pożądana.

Body dimensions. Height at the withers approx 40 cm, z niewielką tolerancją wzwyż u psów i w dół u suk. Mass of 8 do 10,4 kg.

Chody. Bedlington zdolny jest do bardzo szybkiego biegu (galopu), co zdradza już sam jego wygląd — galopuje „całym sobą”. W wolnym kroku ma bardzo charakterystyczny chód, rather overkill, light and danceable.