Categories
Psy

Chihuahua

CHIHUAHUA

Pattern entered in the FCI register under the number 218

It is the smallest dog, who in Mexico are of a similar origin to Pekingans in China. Its name is as exotic as its origin. He was supposed to be the Toltec palace dog, who ruled Mexico before the Aztecs.

Until recently, little known in Europe, chihuahua należy do najciekawszych i bardzo atrakcyjnych ras. Jest idealnym psem pokojowym. I chociaż jest przedstawicielem najmniejszej z ras, to jednak w swej drobnej postaci kryje dużą odporność i zdolność dostosowywania się do najskrajniejszych klimatów. Mimo że ojczyzną jego jest Meksyk, czuje się równie dobrze w północnych stanach USA i w Kanadzie, gdzie są częste i obfite opady śnieżne. Rasa ta wciąż zyskuje na popularności w Ameryce. It is also increasingly represented in England and Western European countries.

Recently, an interesting theory about the origin of this breed was put forward by Czech cynologists. They deny it, such dogs existed in Mexico in the pre-Columbian period, and suppose, that very small dogs, who were the favorites of the rulers in Prague, they were sent as a gift to the rulers of Mexico, and there they acclimatized as the Mexican race, and now they are returning to Europe under a new name. Without getting into criticism of the historical validity of this theory, nie można jednak przemilczać, że zarówno na terenach czeskich jak i na Śląsku zachowały się podobne małe pieski chowane w domkach górniczych, nie doceniane jako samodzielna rasa i zwykle używane za nietypowe ratlerki. Ciekawe jednak jest, że te „nietypowerzekome mieszańce są dość wyrównane i raczej bardzo zbliżone wyglądem do chihuahua, a przecież na pewno nie były sprowadzane z Meksyku.

Charakterystyka ogólna. Cech szczególnych, odróżniających tę rasę wyraźnie od innych ras, jest kilka. The most striking feature is the stunted height. There are specimens weighing only 0,9 kg, others reach a mass of up to 3,5 kg. Chihuahua, even the heaviest ones, they seem very small due to their stocky build. At exhibitions in the USA, the exhibit must not exceed 2,72 kg (6 pounds). Despite their dwarf character, Chihuahuas are lively and mobile. Very smart, and at the same time excitable, they are brave, a. even aggressive towards dogs many times larger than them. They are very attached to their owners and absolutely do not tolerate strangers, dzięki temu dobrze pełnią rolę stróżów, gdyż szczekają i podnoszą alarm przy najmniejszym podejrzanym szmerze.

Head. Nadaje chihuahua ich typowy wygląd. Głowa poprawnego kształtu jest okrągła jak jabłko, o delikatnych policzkach i wyraźnej krawędzi czołowej. W odróżnieniu od psów innych ras odznaczają się (nawet stare okazy) istnieniem ciemiączka. Nos dość krótki i trochę spiczasty. Pożądany czarny, u okazów płowych lub jaśniejszych może być także jasny (dopuszczalne są różne kolory). U osobników barwy czekoladowej, blue or slate black nose may be of the same color. Very shining eyes, full, not too protruding and set quite wide apart. Black, chestnut. blue, ruby or shimmering. Light is acceptable in fawn specimens. The ears are large and set very wide apart. Simple while listening, tilted 45 ° when relaxed. The jaws are fine, about the delicate, regularly set teeth; undesirable strong or protruding. Slight undershot bite allowed, not exposing the teeth when they are closed.

Neck. Round, proportional construction, passing gently to the withers.

Torso. Very strong, longer than tall, almost cylindrical in shape, which gives the dog a limp and graceful appearance. Shoulders fine and high, giving the chest a slender shape. Croup light.

Front limbs. Medium tall and straight. Feet slightly short and arched leg permitted.

Hindquarters. Muscular. Hocks set fairly wide apart, enabling a balanced gait. Little paws, delicate fingers, well separated, round soles, long and curved claws.

Tail. Moderately long, twisted and carried on the back or slightly to the side. The hair on the tail is in harmony with the body of the body as abundant as possible.

Robe. In the long-haired variety (less common), soft, flat and wavy. Desirable lining, and tassels on the ears. On the thighs, hair is more abundant than on the rest of the body and a large ruff on the neck is desired. Ears less straight than shorthair due to long hair, but not drooping. The tail is long and very hairy, with a pen.

Ointment. All ointments and all their shades are allowed (a matter of personal taste), but among the most widespread and valued they are: fawn or chestnut, chocolate, fawn and chestnut (dwubarwna), White, creamy, silvery fawn, shit, black and tan and uniformly black.

Time. From 0,9 do 3,5 kg; on average in normal chihuahua from 1,3 do 1,8 kg. With equal beauty, smaller specimens are valued higher.

Chody. Short and chunky.

Disqualifying Defects. Tail clipped or broken, hairless. Ears cropped or pendulous. No hairiness.

Order of evaluation: time, head, ointment and tail.

Both varieties of chihuahuas should be judged separately at shows, bowiem dla każdej z nich można przyznać odrębne wnioski o CACIB (i analogicznie też o CAC względnie u nas CWC).

Należałoby wspomnieć o jeszcze rzadziej spotykanym piesku hawańskim (FCI 250), który przypomina maltańczyka o lokowatej szacie. In addition to white, it comes in colors from beige to chestnut, and also with black patches.