Categories
Psy

Assessment and rewarding dogs at shows

Assessment and rewarding dogs at shows:

1. The judges of individual breeds are made by judges alone on the runway (by classes).

2. The assessment is made comparatively, taking into account important individual characteristics.

3. The dog can be classified as perfect, very good, good or satisfactory.

Adult specimens can get the excellent mark, fully formed, in exemplary condition and as close as possible to the breed standard. Such dogs must have a harmonious body structure and give a very good overall impression, not showing any significant disadvantages.

Very good grade is given to specimens close to perfect, but showing slight and non-inheritable drawbacks.

The specimens receive a good mark, which basically correspond to the breed standard, but they show some habit defects that can be eliminated in the offspring by an appropriately selected partner. When using such dogs for breeding, the breeding committee should be consulted regarding the mate selection.

The specimens receive a satisfactory rating, które w zasadzie odpowiadają wzorcowi rasy, lecz mają znaczne wady i wskutek tego nie rokują nadziei, że będą mogły dać dobre potomstwo. W zasadzie powinny być one wyeliminowane z hodowli, zwłaszcza psy, zaś użycie suki do rozpłodu dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach, like for example. brak suk tej rasy w kraju i to tylko po zasięgnięciu zgody komisji hodowlanej na wybór reproduktora.

Bez oceny pozostawia się psy wykazujące wady dyskwalifikujące, szczególnie kastraty, wnętry oraz te, które nie odpowiadają wzorcowi rasy, as well as overly nervous or aggressive individuals, or behaving inappropriately in the ring.

Psy, which were rated excellent or very good, rank the judge in order, giving them positions from first to fourth place. If no dog got a better grade than a good one, it only chooses the best one. Besides, all other dogs do not receive any deposits, only grades.

Each class may be awarded 3 medals for the first three exhibits: dogs with an excellent mark receive a gold medal, z oceną bardzo dobrą — medal srebrny. Suki z oceną dobrą — brązowy (medal brązowy przyznać można tylko jeden w danej klasie). Psy z oceną dobrą nie mogą być wyróżnione medalem.

Na wystawach krajowych i międzynarodowych sędziowie mogą w klasie zwycięzców, otwartej i użytkowej przyznać pierwszemu psu z oceną doskonałą — jeśli jest wpisany do PKR lub innej zagranicznej księgi rodowodowej i wyróżnia się swą pięknością oraz ukończył 15 miesięcy —certyfikat na wystawowego championa CWC (za granicą: CAC = certificat au championat). Za trzykrotne uzyskanie CWC od różnych sędziów pies otrzymuje automatycznie tytuł championa krajowego przyznawany przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego.

Tytuł zwycięzcy danej rasy nadaje się w wyniku porównania pierwszego doskonałego z klasy zwycięzców z pierwszym doskonałym z klasy otwartej i z pierwszym doskonałym z klasy użytkowej. W wyjątkowych wypadkach, gdy pies wyróżnia się pod każdym względem i uzyskał certyfikat CWC, sędzia — również w braku konkurenta z innej klasy — może przyznać tytuł zwycięzcy.

The title of the Junior Winner of a given show is awarded to a dog in the Junior Class, if he got the first place with an excellent mark in competition at least 5 dogs in the classroom. If the dog is exceptionally beautiful and scored excellent, the judge may, at his discretion, also without participation 5 competitors award him the title of youth winner.

A dog distinguished by overall beauty can get CACIB with first place at an international show, regardless of the number of competitors with an excellent mark. The certificate is issued to only one dog (relatively bitch) in a given race, comparing the first excellent from the open classes, winners and usable. The judge can award the first CACIB certificate. Then he compares the second excellent dog in this class, from which the winner comes and comparing such a new stake, may award a certificate for a reserve CACIB. It matters so much, that if the application for the first winner is not approved or he has already won the title of international champion, the dog obtaining the reserve certificate takes its place and receives the CACIB.