Categories
Psy

Command – Forward

Na hasło „naprzódpies powinien oderwać się od przewodnika i biec przed nim. Jest to wstęp do rewirowania, wymaganego od wszystkich psów użytkowych. Przeciętny amator, który nie używa psa do celów łowieckich ani służbowych, zadowoli się tym, że pies będzie biegł swobodnie w prawo czy w lewo. Początkowo ćwiczenie to przeprowadza się na terenie wolnym Od ruchu kołowego oraz od innych psów.

Idąc z psem postępującym przy nodze przyspieszamy kroku i przebiegamy kilka metrów z równoczesnym odezwaniem się ,,forward”. Słowu temu może towarzyszyć wyrzucenie ręki ku przodowi. Nie należy jednak podnosić jej powyżej poziomu równoległego do ziemi (podniesienie ręki pionowo będzie miało inne znaczenie); trzeba ściśle przestrzegać, by poszczególne rozkazy, i.e.. hasła akustyczne i optyczne, nie myliły psa przez podobieństwo. W miarę postępu ruch ten będzie coraz mniej akcentowany, until at last a slight nod towards you is enough. Anyway, you can limit yourself to the word password itself, if he is learning a non-service dog. In practice, the owner will often only want to use a verbal command or gesture, therefore the dog should be trained for both stimuli, first used together, and later - alternately.

At first, the dog won't know, what is asked of him, but this exercise should not be subject to any painful coercion, so that the password does not trigger the association, that you are driving him away. A call to "go ahead!” it is supposed to be an incentive and a permit to run freely. Therefore, a dog using this permit cannot be brought back to the leg immediately, because he will then lose his orientation. This should be observed especially during the first exercises.

The dog can also develop the wrong association, that unfastening the line is equivalent to the command ,,forward!”. So you have to always make demands of the dog, that after releasing from the rope, he should walk by the leg for a while, and only on orders did he depart. This moment should be of different length each time, because dogs are often endowed with excellent timing and can develop a habit, that in a minute or eg. after traveling 50 steps from the moment of unfastening the rope, the order not yet spoken is executed automatically.

I also do not advise to tolerate, for the dog to follow the handler. It should either run smoothly against the leg, or run freely in front of the lord. Of course, you have to allow for deviations to the right or left, but the dog must always be in sight.