Categories
Psy

MOPS

MOPS

Pattern entered in the FCI register under the number 253 (26. XII. 1963 r.)

Do grupy karłów azjatyckich zaliczam również mopsa. Nie wydaje mi się słuszny pogląd niektórych autorów, którzy wywodzą go z psów bojowych i uznają za kuzyna buldoga. Przede wszystkim różni się on od psów bojowych usposobieniem. Pochodzenie mopsa nie jest dotychczas bezspornie wyjaśnione. W Europie występował on pierwotnie w Holandii, dokąd zapewne sprowadzono go z Dalekiego Wschodu. W kraju wiatraków stał się tak popularny, że uznano go za herb partii orańczyków w XVII wieku, gdy tymczasem przeciwna partia — republikanów — przyjęła szpica za swoją maskotkę. Fakt ten przemawia za tym, że mops musiał już wcześniej być znany, a nawet popularny; trudno bowiem wyobrazić sobie, by wprowadzono do herbu jako emblemat psa nowego i mało znanego.

Short-legged dogs with a curled tail have long been the ideal of the Sino-Mongolian luxury dog; next to the long-haired variety there was probably also the short-haired variety.

Already in the Middle Ages, this breed was popular at the ruling courts. For example, they appear in portraits from the times of William of Orange (1533—1584). The Hampton Court Picture Gallery features a portrait of King George III of England (1738—1820) with a pug. Also in the portraits of Madame de Pompadour (1721—1764) the pug was immortalized as her favorite. He was also very popular in France during the reign of Louis Philippe (1830 —1848). Alexander Dumas in his memoirs on a journey to 1838 r. tells about a pug from Monaco. French name for these and the breed ,,carlin” purportedly comes from actor Carlo Bartinazzi (ur. 1783 r.), who became famous as a harlequin under the pseudonym "Carlin”. W XVII w. you meet a pug in Venice under the name of 'mascherino” (mask).

Our name "pug” it was adopted - through German - from the Flemish "moppen."” (make faces, make grimaces). From the mid-nineteenth century. The pug is losing popularity across the continent. On the other hand, in England it was preserved in 2 types of "morrison” - bright, in warm tones and "willoughby" - dark with black coatings. In the second half of the 19th century. both types mixed, the dominant color was peach or isabella with a black mask, ears, a spot on the forehead and a dorsal stripe from the occiput to the tail. In year 1886 the first black specimen appeared, which variety in England has grown immensely in popularity. It must be said, that this breed is very even, and the individual specimens differ very little from each other. Nawet w maści — poza płową, i.e.. szarą z pigmentacją mniej lub bardziej czerwonawą i szarą aż do czarnej, nie występują żadne inne. Nie występują także łaty, nakrapiania lub podpalania albo jakiekolwiek inne znaczenia, co jest podane we wzorcu. Maść mopsów praktycznie jest zatem bądź płowa (o mniej lub więcej wyraźnym odcieniu rudawym), bądź czarna, przy czym w hodowli należy pamiętać, że czarny kolor jest cechą dominującą, a płowy ustępującą (po skrzyżowaniu czarnych z płowymi uzyska się czarne potomstwo w pierwszym pokoleniu). Therefore, in order to maintain varietal purity, it is necessary to know the full pedigrees of both partners, if it is intended to determine the probability of the outcome in advance.