Categories
Psy

When the dog is purebred? – Polish Kennel Club

The proof of raciality is therefore only authoritative, when we know for sure, that the animal not only conforms to the breed standard, but also passes its qualities to its offspring unchanged. However, to avoid the overly complicated way of determining the purity of an animal breed by examining its offspring, in practice, it was limited to examining his ancestors. Based on these assumptions, the principle was adopted for the purposes of canine breeding, that the dog is then purebred, when it meets the following conditions:
- corresponds to the standard of the breed,
- also has racial ancestors up to the fourth generation back.

The first condition is not difficult for the skilled person to check, while checking the second would require examining all ancestors up to the fourth generation back, which of course is practically impossible. That is why breeding books were introduced, including metrics and descriptions of all dogs that make up the breed. On the basis of these books, cynological associations issue pedigrees for dogs from their parents registered in them. Lineage (ang. — pedigree, not M. - Pedigree or pedigree) contains the name of the issuing association, breeder's name (usually the owner of a bitch), the name of the playpen (breeding), the sex and name of the dog, his date of birth and the running number, under which he was registered in the breeding book, nazwy i numery rejestracyjne wszystkich jego przodków do czwartego pokolenia wstecz oraz ewentualne uwagi dotyczące odznaczeń uzyskanych przez przodków na wystawach czy próbach użytkowości (dla ras użytkowych). Psy nowych ras, jeszcze bez rodowodów lub też w młodszych związkach hodowlanych, wpisuje się do tzw. księgi wstępnej. Pies może być sam, względnie jego potomstwo, przeniesione do tzw. księgi głównej, jeśli oczywiście potomstwo wykaże, że pies odpowiada wzorcowi.

Rodowód stanowi przeto gwarancję, that the dog is descended from examined and registered ancestors. The pedigree is only valid then, when issued by a union, which gives a guarantee, that the farms of its members are under conscientious professional control. All the so-called. private pedigrees, displayed by the breeders themselves, they are worthless and are calculated only on the naivety of the ignorant dog buyer.

Conscientious breeders form unions working for the benefit of breeding one or several related breeds.

The organization of breeders' associations is extensive in Western Europe and America, which in turn associate in national breeding associations, and these again form the international canine federation (FCI - Federation Cynologique Internationale) based in Thuin (Belgium).

In Poland, in the interwar period, the canine movement was not as wide-ranging as it is today and was divided into several specialist or regional clubs. Shortly before the Second World War, efforts were made to organize the cynology. As a result of these efforts, it was approved (6. IV. 1939) the statute of the Polish Kennel Club as the only organization managing cynology in Poland. The following organizations were the founding members of the PKK:

1) The Kennel Club in Poznań, founded in 1934 r., associating approx. 260 member. under the leadership of Dr.E. Schwartza;

2) Wielkopolska Union of Hunters in Poznań, Rough Haired Pointer Breeders Association, founded in 1931 r., associating approx. 500 members headed by Col.. K. Chłapowski;

3) The Rational Hunting Association “Łowiec Wielkopolski” in Poznan, associating approx. 800 members under the leadership of Dr. St. Celichowski; founded in 1937 r.

4) Pointer Club in Poland, based in Warsaw, founded in 1932 r., associating approx. 50 members under the chairmanship of Dr. M.. Bielawski;

5) The German Dog Breeders Club in Poland, based in Warsaw, founded in 1934 r., associating approx. 50 members under the leadership of Eng. J. Dylewski;

6) Hunting Dog Breeding Society, based in Warsaw, founded in 1928 r., associating approx. 165 members under the chairmanship of W.. Garczyńskiego;

7) Setter Club in Poland, based in Warsaw, founded in 1932 r., associating approx. 65 members under the chairmanship of B.. Incoming;

8) Society of the Service Dog Lovers in Poland, based in Warsaw, associating approx. 250 members headed by Col.. St. Błocki;

9) Polish Purebred Dog Breeders Association with its headquarters in Warsaw, founded in 1934 r., (with branches in Lviv and Bydgoszcz), associating approx. 360 members under the leadership of Eng. M. Trybulski.

Związki te powołały do życia Polski Kennel Klub, na którego czele stanęli gen. Olbrycht i B. Przychodźko. W maju 1939 r. PKK zgłosił swe przystąpienie do FCI. Do faktycznej jednakże współpracy nie doszło wskutek wybuchu wojny.

Wspomnieć jednak wypada, że oprócz wyżej wymienionych członków założycieli PKK istniała na Śląsku silna organizacja — Śląski Związek Hodowców Psów Rasowych i Użytkowych (dawniej: Związek Hodowców Psów Policyjnych w Chorzowie), który zrzeszał ok. 1500 members and who, under the author's presidency, started negotiations to join the Polish Kennel Club.

The Second World War completely destroyed the organizational work of cynologists in Poland. All books and records are lost, and worse, many people died, who dealt with cynology, Almost all dogs entered in the pedigree books of that time were also lost.

W pierwszych latach po wojnie zupełny chaos wywołany zniszczeniami wojennymi i zaabsorbowanie wszystkich sił społeczeństwa odbudową życia gospodarczego i społecznego od podstaw zepchnęło siłą rzeczy zagadnienia kynologii na dalszy plan. Dopiero w maju 1948 r. grupka miłośników psa rasowego powołała do życia Związek Kynologiczny w Polsce, który z kolei skupił oddziały powstałe w różnych miastach głównie wojewódzkich. W chwili obecnej czynne są oddziały w następujących miastach:
I WarszawaXVII Jelenia Góra

II KrakówXVIII Toruń

III Katowice – XIX Olsztyn

IV Chorzow – XX Wałbrzych

5th Bielsko-Biała – XXI Szczecin

VI Białystok – XXII Lodz

VII Wrocław – Division XXIII disbanded

VIII Poznań – XXIV Kielce

IX Koszalin – XXV Lublin

X Gdańsk-Sopot – XXVI Częstochowa

XI Płock – XXVII Grudziadz

XII Bydgoszcz – XXVIII Zakopane

XIII Inowrocław – XXIX Gorzów Wielkopolski

XIV Rzeszów – XXX Kalisz

XV Opole – 31 Chojnice

XVI Bytom – XXXII Zielona Góra