Categories
Pets

WWF warns: the number of forest animals has dropped drastically

WWF warns: the number of forest animals has dropped drastically

In recent decades, the population of forest animals has declined by more than half worldwide. This is the shocking result of a recent study by the environmental organization WWF.

According to the WWF report "Below The Canopy" there are fewer and fewer forest animals in the world. According to research, the number of forest animals decreased by as much as 53 percent from 1970 year. Amphibians are particularly affected by this development, such as frogs, but also mammals, takie jak małpy lub leśne słonie.

W badaniu WWF przeanalizowano dane dotyczące 268 gatunków kręgowców i 455 populacji. Jest to pierwszy tego rodzaju produkt poświęcony światowym zasobom dzikiej fauny i flory.

Jako przyczynę WWF wskazuje, że zwierzęta tracą swoje siedliska poprzez wylesianie i przekształcanie lasów. Dokładnie to odpowiada za obniżenie populacji leśnych zwierząt.

Nawiasem mówiąc, fakt, że liczba zwierząt leśnych pozostaje wysoka, jest również ważny dla populacji drzew. Dr. Susanne Winter, dyrektor programowa ds. Leśnych w WWF, wyjaśnia w komunikacie prasowym : „Ogromna większość zwierząt lądowych żyje w lasach i zależy od nich, ale ta zależność jest wzajemna: lasy zależą od nienaruszonego świata zwierząt, który spełnia dla nich ważne funkcje. Bez zwierząt zdolność lasów do magazynowania pochłaniaczy węgla, a zwłaszcza gatunków drzew ważnych dla ochrony klimatu, grozi utratą bez zwierząt ”.