Koira ja laki

Piirakat, aivan kuten mikä tahansa muu lemmikki, on laissa tarkoitettu asia, ja siihen sovelletaan kaikkia asiaan liittyviä säännöksiä. Siksi se on omaisuuden kohde, jotka voidaan siirtää omistajan ja ostajan välisellä sopimuksella. Omaisuus voidaan siirtää joko myymällä tai vaihtamalla, ja lahjoittamalla, ja jopa usucapion. Asia on yksinkertainen, jos hankinta tehdään omistajalta. Joskus tilanne voi kuitenkin mutkistaa, kun myynnin suoritti henkilö, jolla ei ole valtuuksia hävittää. Jos tuotteen ostaja toimi hyvässä uskossa, asiasta tulee hänen omaisuutensa haltuunoton yhteydessä, ja nykyinen omistaja voi vaatia vaatimuksia vain luvattomalta myyjältä. Tämä ei kuitenkaan koske kadonneita asioita, varastanut tai muuten kadonnut omistaja vastoin hänen tahtoaan, Tällaisia ​​tuotteita ei voi ostaa edes vilpittömässä mielessä ostaja. Hän saa kuitenkin tämän heti voimassaolon päättymisen jälkeen 3 vuotta siitä hetkestä, kun omistaja menetti omaisuuden.

Siksi sinun ei pitäisi ostaa koiria muilta, koska omistajan epäilyttävän hankkimisen lisäksi ostajalle voidaan asettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia varastettujen tavaroiden tahattomasta vastaanottamisesta (pidättää 2 vuotta tai sakkoa), puhumattakaan tarkoituksellisesti varastettujen tavaroiden tilanteesta (hankinta tietäen rikoksesta johdetun asian), rangaistava enintään 5 vuoden vankeus ja sakot.

Kaikista ehdoista on keskusteltava huolellisesti myyntiin, joten hinnan lisäksi myös ominaisuudet, josta myyjä on vastuussa. Virheen ilmoittamisesta on ilmoitettava välittömästi myyjälle ilmoituksella sopimuksesta peruuttamisesta tai hinnan alentamista koskevalla pyynnöllä.. Taide. 563 siviililain mukaan, että ostaja menettää takuuoikeudet fyysisistä virheistä, jos hän ei ilmoita myyjälle virheestä kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta tai kuukauden kuluessa ajan päättymisestä, jossa hän pystyi havaitsemaan sen huolellisesti. Tätä määräaikaa ei sovelleta, jos myyjä on petollisesti peittänyt vian, tai vakuutti ostajalle, että vikaa ei ole olemassa. Jos vika on sairaus, todisteiden turvaamiseksi on pyydettävä lausunto asianmukaisesta eläinlääkäriasemalta.

Vasta sitten riski koiraa ostettaessa voidaan pienentää minimiin, kun kauppa tehdään Kennel Clubiin kuuluvan kasvattajan kanssa, mutta hänen on osoitettava, että hänellä on eläimen alkuperätodistus tai alkuperätodistus. Kun ostat aikuisen työkoiran (metsästys tai puolustaja) on suositeltavaa tehdä kirjallinen sopimus, jonka kesto on yksi viikko, jonka aikana ostaja - mieluiten myyjän osallistuessa - voi nähdä, onko koiralla tehtäviensä suorittamiseen tarvittavia ominaisuuksia uuden omistajan käsissä.

Koira voidaan myös vuokrata (esimerkiksi.. maksettu metsästyskoiran vuokraus kaudelle), vuokrata (esimerkiksi.. nartun vuokraaminen tietyksi ajaksi jalostustarkoituksiin), samoin kuin luotonanto (ilmainen käyttöönotto). Lisäksi koira voidaan pantata, samoin kuin täytäntöönpanomenettelyt.

Rikosoikeudessa koira voi joutua väärinkäytöksi, ja jonkun toisen koiran laittomasta tappamisesta tai vahingoittamisesta rangaistaan ​​vankeusrangaistuksella 5 vuotta. Tästä huolimatta koiran tappamisen tai vahingoittamisen tekijän tulisi tietysti korvata omistajalle aiheutetut vahingot. Nämä rikokset asetetaan syytteeseen Art. 212 § 3 k. k. vahingon kärsineen osapuolen pyynnöstä.

Rikosoikeudenkäynnissä vahinkoa kärsinyt osapuoli voi nostaa siviilikanteen siihen asti, kunnes oikeudenkäynti on aloitettu pääistunnossa. Tällainen kanne olisi nostettava ja maksettava viimeistään pääistunnon alkaessa. Kokemukseni mukaan on kuitenkin parempi olla yhdistämättä siviilikanteita rikosoikeudenkäyntiin, mutta toimittaa ne erikseen rikosoikeudellisen lain tultua voimaan. On korostettava, että rikokset. 212 k. k. se voidaan tehdä vain tarkoituksella ja vasta sitten voidaan odottaa vakaumusta, milloin on helppo todistaa sellaisen tahallisen syyllisyyden tekijä. Epäilyttävissä tapauksissa, kuten esimerkiksi. ajoneuvon kuljettaja on vahingoittanut koiraa, kun tahallista syyllisyyttä on vaikea todistaa, rikosoikeudellisen menettelyn aloittamista koskeva hakemus olisi hylättävä. Yleensä rikostutkinta tulisi rajoittaa rikoksentekijän ilmeiseen pahaan tahtoon, koska rikostuomioistuinten on otettava huomioon kaikki subjektiiviset hetket, syyllistyneen syytteeseen, jonka tekijä pystyy peittämään itsensä onnistuneesti. Rikosprosessista riippumatta, ts.. ehdotus tekijän rankaisemiseksi Art. 212 k.k., vahingon kärsineellä on mahdollisuus siviilioikeudelliseen menettelyyn korvausta vastaan.

Kuten korostin, rikosoikeudenkäynnissä syytteeseenpanon tulisi rajoittua vain näihin tapauksiin, kun tekijän syyllisyys on ilmeinen ja yhdistetty tekijän selkeään ja erehtymättömään pahaan tahtoon. Kääntäen sitä vastoin kehotan kaikkia uhreja esittämään vahingonkorvausvaatimukset siviilikanteessa, vielä silloinkin, kun tekijän vika ei ole karkea (jos tietysti vahinko ei johtunut tapahtumasta, joka ei johdu tekijästä, kuten esimerkiksi. juoksen koiran yli, joka törmäsi tielle auton alla, jota kuljettaja ei voinut ennustaa). Siviilikanne vahingonkorvauksista (esimerkiksi.. koiran tappaminen tai sairauskulut) voidaan viedä kantajan valinnan mukaan piirin toimivaltaiseen tuomioistuimeen, jossa teko tehtiin, tai vastaajan kotipaikan tuomioistuimelle.