Kategorie
Ptaki

Gęś zbożowa

Gęś zbożowa

Gęś zbożowa należy do ptaków łownych często strzelanych na zimowiskach w zachodniej, środkowej i południowej Europie. Gniazdując w tundrach Europy Północnej i Azji, gęsi zbożowe gromadzą się na zimę szczególnie w Wielkiej Brytanii i w rejonie dolnego biegu Dunaju. W tej szerokiej strefie występowania zinwentaryzowano wiele ras geograficznych różniących się rysunkiem i ubarwieniem dzioba. W czerwcu samica znosi 4 do 5 jaj (późna nieśność jest spowodowana surowszymi warunkami klimatycznymi), które wysiaduje przez 27-29 dni. Prawie wszystkie gatunki gęsi żyją w „społecznościach hierarchicznych”. Silne więzi łączą nie tylko pary, ale także wszystkich członków należących do tego samego stada. Gęsi są monogamiczne. Pary trwają połączone przez wiele lat. Nie występuje sezonowa zmiana partnera, chyba że jeden z dwóch ptaków zginie.

Jeśli myśliwy nie chce wrócić z pustymi rękoma, musi znać zwyczaje i zachowanie się gęsi. Gdy o zmierzchu, po zakończeniu żerowania, wracają one na wypoczynek na wodzie, wysyłają przodem „zwiadowców”. Pojawiają się oni nad wodą, sprawdzają czy miejsce jest bezpieczne i wracają do stada. Chwilę później stado nadciąga małymi grupami i właściwie dopiero wtedy myśliwy na zasiadce powinien zacząć strzelać. Gdyby zaczął strzelać do pierwszych nadlatujących gęsi, to te, które zdołałyby się uratować, zaalarmowałyby natychmiast resztę stada, które odleciałoby na poszukiwanie innego noclegowiska.

Gęś zbożowa (1) jest mniej więcej tej samej wielkości co gęś gęgawa. Całe jej upierzenie, a zwłaszcza na głowie i szyi, jest ciemniejsze. Ubarwienie brzucha jest jednolite, bez brązowych plam. W locie doskonale widać ciemną barwę przednich części skrzydeł. Gęś zbożowa różni się zasadniczo od innych gatunków deseniem dzioba. Podczas gdy dziób gęsi gęgawej ma barwę od pomarańczowej do cielistej (2), dziób gęsi zbożowej jest żółtopomarańczowy z różnej wielkości czarnymi plamami. Układ plam, ich kształt i wielkość pozwalają określić rasę geograficzną, zaś nasada i koniec dzioba są czarne u wszystkich ras (3). Gęś zbożowa i gęś gęgawa mają na dziobie białą wypustkę, która nie występuje u gęsi młodych. W locie gęś zbożowa wydaje nosowy krzyk: „ka-jak” lub „ą-ą”. Ptak łowny.