Głowa psa – ocena

Głowa psa – ocena.

Uwzględnia się tu przede wszystkim harmonię budowy i właściwy stosunek poszczególnych części.

Nos. Ocenia się jego wielkość, kształt i barwę. Narząd węchu powinien być szczególnie rozwinięty u psów służbowych, śledczych lub myśliwskich. Kształt nosa może być różny: o grzbiecie długim (chart) lub krótkim (mops), prostym albo nawet garbonosym czy wklęsłym (bokser), ewentualnie wyraźnie zadartym (spaniel karłowaty). Wyraz „twarzy” psa zależy często od tego czy nasada nosa pod oczyma jest wypełniona, czy wątła. Barwa nosa powinna być zawsze zharmonizowana z kolorem umaszczenia. U niektórych ras wadliwa barwa nosa może dyskwalifikować.

Policzki. Ich zarys wpływa na ogólny kształt głowy. Ocenia się: kształt, profil, długość i szerokość. Wargi (fafle — warga górna zwisająca) mogą być różne: delikatne, suche, ściśle zwarte lub mięsiste, obwisłe i pomarszczone.

Szyja. Szyja może być różnie noszona — prawie poziomo (posokowce), umiarkowanie wzniesiona (owczarek niemiecki), wysoko noszona (bokser), zadarta z wysoko osadzoną głową (japończyk), może być prawie prosta lub wygięta, gruba (buldog), umiarkowanie gruba i cienka. Szyja łabędzia i jelenia jest wadą. Niedorozwój i wiotkość mięśni karku lub szyi uważa się zawsze za wadę, a u psa użytkowego za powód do dyskwalifikacji, bo uniemożliwiają mu aportowanie cięższej zwierzyny i zawsze świadczą o słabej budowie. Skóra szyi może być ściśle przylegająca lub bardzo obfita, tworząca fałdy i podgardle (bloodhound); u niektórych ras wymagana jest obecność na szyi tzw. kryzy względnie grzywy, utworzonej z obfitego uwłosienia.

Czaszka. Kształt jej może być bardzo różny. Długość i szerokość czaszki powinna być oceniana zarówno z góry jak i z boku. Może być: graniasta, okrągła, owalna lub łódeczkowata, szeroka lub wąska u nasady albo miarowo się zwężająca. Potylica może być owalna, bądź płaska, może też mieć duży guz czy nawet grzebień potyliczny. Wzdłuż czaszki ciągnie się mniej lub bardziej wyraźna bruzda czołowa. Wreszcie krawędź czołowa (inaczej — stop, przełom czołowy) może być bardzo ostro zarysowana, tworząc stopień od czoła do grzbietu nosa lub może być brak tej krawędzi, wskutek czego grzbiet nosa przechodzi prawie w prostej linii w czoło. Z przełomem czołowym łączy się zwykle mniejsza lub większa wyrazistość kości łuków nadocznych, które otaczają oczy z góry, tak jak z dołu chroni je kość jarzmowa.

Szczęka i żuchwa. U psów użytkowych pożądane są masywne, raczej proste, z uzębieniem ściśle na siebie zachodzącym. Mogą być bardzo długie (chart) bądź krótkie (pekińczyk). Układ przypominający literę V, bądź graniasty Π albo prawie okrągły U. Szczęka i żuchwa mogą mieć tę samą długość i wtedy uzębienie dolne i górne zachodzi na siebie, lub też mogą być różnej długości. Znaczne skrócenie żuchwy (tzw. szczęki dolnej) jest zawsze poważną wadą. Przy prawidłowej budowie szczęki i żuchwy siekacze zachodzą na siebie lub kryją dolne, a kły żuchwy zachodzą przed kły szczęki. U ras użytkowych pożądany jest tzw. zgryz nożycowy odznaczający się tym, że siekacze dolne zachodzą na górne tak, że ich przednia ściana opiera się lekko o tylną ścianę górnych siekaczy. O zgryzie „kleszczowym” lub cęgowym mówimy wtedy, gdy siekacze są tak ustawione, że ich przednie ściany leżą w jednej płaszczyźnie. U niektórych ras krótkogłowych dopuszczalny, a nawet typowy jest przodozgryz (dolne siekacze wystają znacznie przed siekacze górne). Żuchwa może też być znacznie wygięta, wtedy wystaje przed cofniętą szczękę. Odsłonięcie zębów dolnych uważa się zawsze za wadę.

Zęby. Uzębienie składa się w młodości z 28 zębów mlecznych, a w wieku dojrzałym z 42 zębów stałych. Uzębienie mleczne składa się z 12 siekaczy, 4 kłów i 12 przedtrzonowców. U wielu autorów spotyka się wyliczenie 16 przedtrzonowców. Wynika to z faktu, że 1-szy przedtrzonowiec jako ząb stały pojawia się już między 3,5 a 6 miesiącem i błędnie bywa zaliczany do zębów mlecznych. Zęby mleczne pies kolejno traci, a na ich miejsce wyrastają zęby stałe. Ponadto wyrastają u góry 4 i u dołu 6 zębów trzonowych.