Kategorie
Ptaki

Głuszec

Głuszec

Większość pierzastych zwierząt łownych należy do rzędu kuraków, które są przedmiotem szczególnej troski ze strony leśników. Rząd kuraków obejmuje rodzinę głuszcowatych (głuszec, cietrzew, jarząbek) i bażantów (kuropatwa, przepiórka, bażant i indyk). Wśród zwierzyny pierzastej głuszec zajmuje takie samo miejsce jak jeleń wśród zwierzyny płowej. Jako ptak osiadły bytuje w mało dostępnych głębokich górskich lasach Europy.

Wszyscy myśliwi marzą o strzeleniu lub chociaż obserwowaniu głuszca podczas toków. Wymaga to wyjątkowej zręczności, ponieważ głuszec jest niezwykle dziki, nawet w okresie godowym. Podczas tokowiska głuszec wykonuje pieśń, która jak na ptaka tej wielkości nie jest silna. Głuszca można dostrzec z odległości około 200 m. Tokowisko odbywa się od marca do maja, kiedy ziemia jest często jeszcze pokryta chrzęszczącą warstwą śniegu. Głuszec zaczyna pieśń na długo przed wschodem słońca, usadowiony na grubej poziomej gałęzi dużego drzewa, z ogonem rozpostartym w szeroki wachlarz i nastroszonymi piórami bródki. Jego pieśń składa się z czterech części powtarzanych wielokroć w tym samym porządku: klapanie, trelowanie, korkowanie i szlifowanie. Podczas szlifowania ptak na 2—3 s. staje się całkowicie głuchy. W tym właśnie momencie ewentualny obserwator może wykonać krok lub dwa, po czym musi znieruchomieć w oczekiwaniu na następne szlifowanie. Po wschodzie słońca głuszec siada na ziemi (miejsce to nazywa się areną) i wykonuje taniec godowy wokół zgromadzonych samic. Na głuszca poluje się o świcie.

Wszystkie głuszcowate, z wyjątkiem jarząbka, mają łapy i palce okryte piórami. Zimą na palcach pojawiają się rogowe narosła, które jak rakiety umożliwiają głuszcowi chodzenie po śniegu i posuwanie się po oblodzonych gałęziach. Narośla te są bardzo widoczne na tropach pozostawionych na śniegu. Dorosły głuszec (1) jest dużym ciemno ubarwionym ptakiem o masie ciała od 3 do 6,5 kg i rozpiętości skrzydeł do 140 cm. Brązowo prążkowana kura waży 2,5—3,5 kg (2). Prostolinijny i hałaśliwy lot głuszca sprawia wrażenie ociężałości (3). Kształt i szerokość wachlarza pozwalają określić jego wiek: wachlarz młodego jednorocznego głuszca otwiera się do 130°, dorosłego do 150°, a głuszca starego tworzy regularne półkole. W kwietniu kura znosi 6 do 10 jaj (4) w założonym na ziemi gnieździe i sama je wysiaduje przez 26—28 dni. Gatunek łowny.