Kategorie
Ptaki

Gołąb siniak

Gołąb siniak – Columba oenas

Siniak, gołąb mniejszy od grzywacza, pojawia się sporadycznie w podszytych lub mieszanych lasach Europy. W sierpniu lub wrześniu odlatuje na zimowiska na południowym zachodzie Europy, by w marcu powrócić do swoich siedlisk. W przeciwieństwie do innych gołębiokształtnych nie buduje gniazda w koronach drzew, lecz wychowuje swe młode w wydrążonym pniu. Bardzo często zajmuje opuszczoną przez dzięcioła czarnego (Dryocopus martius) dziuplę, której głębokość oraz szerokość otworu wejściowego bardzo mu odpowiadają. Dziuplę wyścieła suchymi roślinami lub też znosi jaja bezpośrednio na dno. W ciągu roku samica znosi 3—4 razy po dwa białe, błyszczące jaja. Młode wykluwają się po 17 dniach.

Gołąb skalny (Columba livia), gatunek bardzo podobny, bytuje na południu Europy i na północy Afryki oraz w dużej części Azji. Wszystkie rasy gołębia domowego pochodzą od gołębia skalnego. Obecnie znane jest prawie sto pięćdziesiąt podgatunków hodowlanych. Domowe gołębie po ucieczce na wolność przystosowują się do życia na swobodzie i przybierają stopniowo takie ubarwienie jak gołąb skalny. Bardzo często nie można odróżnić niektórych miejskich osobników od ich dzikich „przodków”. Gołąb skalny gnieździ się szczególnie w zagłębieniach nadmorskich skał. Samica niesie się dwa lub trzy razy w ciągu roku. Gołąb skalny i siniak podlegają całorocznej ochronie.

U gołębi samica i samiec są tak samo ubarwione, że nie można ich odróżnić. Rozpoznanie może ułatwić inne zachowanie się w locie i na ziemi samca, który próbuje zdobyć samicę w okresie godowym.

Siniak jest wielkości gołębia domowego. Na szarych skrzydłach ma dwa czarne paski (1) i zielone, metalicznie połyskujące plamki po obu stronach gardła, co różni go od bardzo podobnego gołębia skalnego. Czarne paski są widoczne nawet w locie (2), jak również szara plama na kuprze i czarne obrzeżenie ogona.

Gołąb skalny jest nieco większy od siniaka. Na skrzydłach ma wyraźniejsze czarne paski (3). W locie widoczny jest biały kuper (4). Gatunek chroniony.