Kategorie
Ptaki

Jastrząb gołębiarz

Jastrząb gołębiarz

Uważa się, że dymorfizm płciowy jastrzębi, polegający na różnych rozmiarach ciała, jest wynikiem przystosowania się do możliwości wyżywieniowych biotopu. Samiec chwyta wróble w gęstych koronach drzew. Większa i silniejsza od niego samica może interesować się kaczką, królikiem lub czaplą. Pokarmem jastrzębi są ssaki i ptaki. W niektórych regionach w pożywieniu przeważają ptaki. Niektóre kraje traktują jastrzębia jako gatunek łowny, gdyż powoduje poważne szkody w bażanciarniach i hodowlach kaczek. Jednak w okresie lęgowym wszystkie gatunki jastrzębi są chronione, a w przypadku krogulców i jastrzębi przesłanki etyczne są podparte argumentami biologicznymi. Gniazdo jest dobrze ukryte wysoko na szczycie drzewa. Jastrzębie stale opatrują jego brzegi zielonymi gałązkami.

Samica znosi 3 do 4 zielonkawobiałych jaj (6). Okres wysiadywania waha się od 35 do 38 dni. Młode wykluwają się przez kilka dni, gdyż samica zaczyna wysiadywać po zniesieniu drugiego jaja. Po przyjściu na świat są wrażliwe na zimno i samica musi je ogrzewać. Samiec poluje i dostarcza pożywienia, które samica rozrywa na mniejsze kawałki. Samiec dostarcza zdobyczy także później, gdy samica już sama poluje. Jeśli samica zginie kiedy młode me umieją jeszcze rozrywać pokarmu, są skazane na śmierć głodową, samiec bowiem dostarcza pożywienia w dostatecznej ilości, ale nie potrafi go przygotować.

Teren łowiecki pary jastrzębi obejmuje powierzchnię od 12 do 19 km². Jastrząb zamieszkuje zalesione tereny Europy, Azji Środkowej i Północnej oraz Afryki Północnej. Dorosły jastrząb przypomina wyglądem krogulca (1), gdyż jego upierzenie jest takiego samego koloru. Rozpiętość skrzydeł samicy wynosi 120 cm, a samca sięga jednego metra. Jednoroczne jastrzębie mają szatę brązowawą. Brzuch koloru ochry jest usiany wydłużonymi małymi brązowawymi plamami (2). W locie widać krótkie, szerokie i tępe skrzydła oraz długi ogon z czterema paskami (3). Górna część dzioba jest lekko zakrzywiona. Jest to tzw. „feston” (4). Palce są zakończone silnymi pazurami (5). Gatunek chroniony.