Kategorie
Ptaki

Kaczka krzyżówka

Kaczka krzyżówka

Kaczki są najbardziej rozpowszechnioną kategorią ptaków łownych. Krzyżówka jest gatunkiem najliczniejszym i najczęściej występującym. Kaczor ma połyskującą szatę, jego masa ciała wynosi od 900 do 1400 g. Kaczka, skromnie upierzona, waży od 800 do 1270 g. Krzyżówki bytują i gniazdują prawie w całej Europie, w palearktycznej części Azji i na zachodzie kontynentu północnoamerykańskiego. Spotyka się je aż do wysokości 1000 m n.p.m. Niektóre populacje prowadzą osiadły tryb życia, inne odlatują na zimę na południe i zachód Europy. Krzyżówki gniazdują nad wodą. Ich gniazda można spotkać najczęściej w okolicy stawów otoczonych trzcinami lub roślinnością brzegową. Samica ugniata po prostu trawę swoim ciałem, po czym wyścieła ją suchą trawą i puchem wyskubanym z piersi i brzucha. Niekiedy gnieździ się w zbutwiałych pniach lub zadowala się starym gniazdem wrony, które może znajdować się na drzewie na wysokości nawet 20 m. Po wykluciu się kaczęta wyskakują z gniazda, a ponieważ są bardzo lekkie, o chrząstkowatych kościach, nie odnoszą obrażeń.

Okres nieśności występuje między marcem a majem. Samica znosi 7 do 12 szarozielonych jaj, po czym wysiaduje je przez 26 dni. Samiec nie interesuje się samicą ani młodymi. Leśnicy, a w Polsce głównie myśliwi, budują dla krzyżówek sztuczne gniazda, w których samice mają zapewniony spokój w okresie wysiadywania. Polowanie na kaczki może odbywać się na przelotach, na zlotach, w pędzeniach i z zasiadki, wcześnie rano lub wieczorem.

Kaczki należące do rodzaju Anas nazywane są „powierzchniowymi”, gdyż nie zanurzają się całkowicie w wodzie w poszukiwaniu żeru (4). Zarówno samiec jak i samica mają barwną plamę na skrzydłach, tzw. lustro. Jest to bardzo ważny szczegół dla identyfikacji gatunkowej. U krzyżówki lustro jest koloru fioletowego, obrzeżone u góry i na dole cienkimi białymi i czarnymi paskami. Lustro jest dobrze widoczne nawet w locie (3). Metalicznie połyskujące zielone upierzenie głowy samca jest oddzielone od brunatno ubarwionej piersi wąską białą obrożą (1). Dwie pary wewnętrznych sterówek, odchylonych do góry, są w niektórych krajach traktowane przez myśliwych jako trofeum, którym zdobi się kapelusze. Samica (2) jest brunatnoszara, pisklęta pokryte są brunatnożółtym puchem. Dieta dorosłych osobników zawiera 90% pokarmu roślinnego i 10% zwierzęcego. Ptak łowny.