Komenda – Naprzód

Na hasło „naprzód” pies powinien oderwać się od przewodnika i biec przed nim. Jest to wstęp do rewirowania, wymaganego od wszystkich psów użytkowych. Przeciętny amator, który nie używa psa do celów łowieckich ani służbowych, zadowoli się tym, że pies będzie biegł swobodnie w prawo czy w lewo. Początkowo ćwiczenie to przeprowadza się na terenie wolnym Od ruchu kołowego oraz od innych psów.

Idąc z psem postępującym przy nodze przyspieszamy kroku i przebiegamy kilka metrów z równoczesnym odezwaniem się ,,naprzód”. Słowu temu może towarzyszyć wyrzucenie ręki ku przodowi. Nie należy jednak podnosić jej powyżej poziomu równoległego do ziemi (podniesienie ręki pionowo będzie miało inne znaczenie); trzeba ściśle przestrzegać, by poszczególne rozkazy, tj. hasła akustyczne i optyczne, nie myliły psa przez podobieństwo. W miarę postępu ruch ten będzie coraz mniej akcentowany, aż w końcu wystarczy lekkie skinienie w kierunku przed siebie. Zresztą można ograniczyć się do samego słownego hasła, jeśli uczy się psa niesłużbowego. W praktyce często właściciel będzie chciał posługiwać się tylko rozkazem słownym lub gestem, dlatego należy psa szkolić na oba bodźce, najpierw użyte łącznie, a później — na przemian.

Z początku pies nie będzie wiedział, czego od niego się żąda, ale przy ćwiczeniu tym nie należy stosować żadnego przykrego przymusu, aby hasło nie wywołało u psa skojarzenia, że pan go odpędza. Zawołanie „naprzód!” ma być zachętą i zezwoleniem na swobodne bieganie. Dlatego psa korzystającego z tego zezwolenia nie można zaraz odwoływać z powrotem do nogi, ponieważ straci on wtedy orientację. Szczególnie przy pierwszych ćwiczeniach należy tego przestrzegać.

U psa może także wytworzyć się błędne skojarzenie, że odpięcie linki równoznaczne jest z komendą ,,naprzód!”. Trzeba więc zawsze wymagać od psa, by po uwolnieniu z linki przez chwilę postępował przy nodze, a dopiero na rozkaz oddalał się. Chwila ta powinna być za każdym razem różnej długości, gdyż psy obdarzone są często doskonałym wyczuciem czasu i mogą wyrobić w sobie przyzwyczajenie, że w minutę lub np. po przebyciu 50 kroków od chwili odpięcia linki następuje automatycznie wykonanie nie wypowiedzianego jeszcze rozkazu.

Nie radzę też tolerować, by pies włóczył się za przewodnikiem. Powinien on biec albo równo przy nodze, albo biegać swobodnie przed panem. Oczywiście trzeba zezwalać na odbieganie w prawo czy lewo, lecz zawsze pies musi być w polu widzenia.