Kończyny tylne psa – ocena

Kończyny tylne psa – ocena.

Przy ocenianiu ich zwraca się uwagę na kąt nachylenia kości udowej do miednicy (90—100° lub więcej), szerokość miednicy i jej wysklepienie oraz umięśnienie bioder. Kość udowa jest nieco wychylona z pionu ku przodowi. Łączy się ona stawem kolanowym z kośćmi podudzia (pod kątem 120° lub więcej).

Podudzie. Składa się z kości piszczelowej i strzałkowej. Umięśnienie uda i podudzia jest zależne od rasy i dlatego musi być oceniane pod kątem zgodności ze wzorcem i typem psa. Podudzie jest z reguły wychylone dość silnie ku tyłowi.

Staw skokowy (stęp). Składa się z 7 krótkich kości ułożonych w 3 rzędach. Poniżej tego stawu znajdują się 4 kości śródstopia i kości 4 palców. Palec piąty jest szczątkowy (nazywany popularnie „wilczym pazurem” lub „ostrogą”); bywa on nawet podwójny. „Wilcze pazury” u wilków nie występują. U psów użytkowych należy go usuwać wkrótce po urodzeniu, bywa on bowiem często wyłamywany lub kaleczy psa w biegu i jest przyczyną szerokiego rozstawienia nóg. U wielu ras ostrogi uważane są za wadę. U owczarków francuskich (poza pikardyjskim) podwójne ostrogi są według wzorca cechą rasową.

Właściwe proporcje tylnej nogi psa dają mu odpowiednią siłę napędową, co u ras użytkowych odgrywa dużą rolę. Tylna noga powinna być wysunięta w miarę ku tyłowi. Postawa stroma powoduje małą siłę wyrzutu, nadmierne zaś wysunięcie nóg do tyłu pozbawia psa równowagi i dlatego stanowi również wadę. Oczywiście u różnych ras stosunek ten jest różny. Przy ocenie kończyn tylnych uważnie bada się ich postawę, a zwłaszcza odcinek poniżej stawu skokowego. Kończyny oglądane z tyłu powinny być ustawione pionowo i równolegle do siebie. Wszelkie odchylenia postawy — zarówno na zewnątrz jak i do wewnątrz — wskazują na wadliwą budowę stawów, co u psów użytkowych wpływa na ograniczenie ich sprawności. Łapy tylne są z reguły nieco dłuższe od przednich.