Kategorie
Ptaki

Krogulec

Krogulec

Technika łowiecka dziennych drapieżnych uwarunkowana jest zachowaniem tropionych zwierząt oraz rodzajem środowiska, w którym ofiara żyje. Bielik i rybołów łowią ryby, a orzeł umiejscawia zdobycz szybując wysoko w przestworzach, po czym pikuje dla jej schwytania. Sokół chwyta ptaka w locie i bardzo rzadko schodzi na ziemię. Sposób odżywiania się pszczołojada został opisany w poprzednim artykule.

Krogulec, tak, jak sokół, chwyta ofiarę w locie. Zasadza się w koronach drzew lub podkrada się w konarach, aby runąć na bezradną zdobycz. Krótkie skrzydła i długi ogon, który krogulec potrafi rozwinąć, pozwalają mu na precyzyjne manewry i błyskawiczne wzloty. Swymi palcami zakończonymi długimi pazurami chwyta ptaki w locie, rzadziej na ziemi. Jeśli jego atak kończy się niepowodzeniem, rezygnuje przeważnie ze ścigania zdobyczy, ponieważ nie jest zdolny do rozwijania dużej prędkości na duże odległości i żywi się tylko małymi ptakami o wielkości od wróbla do gołębia lub sójki, które stanowią 98% jego pożywienia.

Krogulec jest gatunkiem występującym dość licznie, gniazdującym w lasach Europy i w dużej części Syberii. Po zimowych tarapatach krogulce wracają w marcu do miejsc lęgowych. W maju lub w czerwcu w gnieździe pojawia się 4 lub 6 jaj. Po 33 dniach wysiadywania wykluwają się młode. Jako gniazdowniki, opuszczają gniazdo dopiero po 4—5 tygodniach.

Dymorfizm płciowy objawia się u krogulca w upierzeniu i rozmiarach. Samiec (1) jest mniejszy od samicy. Jego masa ciała wynosi około 140 g, a rozpiętość skrzydeł 60 cm. Kolorem upierzenia i rozmiarami przypomina kukułkę. Grzbiet ma ciemnoszary, brzuch rudawy z falistymi szarymi liniami oraz rude szarawary. W locie można go rozpoznać po krótkich zaokrąglonych skrzydłach i długim ogonie z czterema ciemnoszarymi pasami (3). Samica w locie wygląda tak samo (4), ale jest cięższa: jej masa jest o 100 g większa niż samca. Rozpiętość jej skrzydeł wynosi około 75 cm, brzuch ma białawy (2). Jaja krogulca są żyłkowane brązowo, szaro i fioletowo (5). Gatunek chroniony.