Kategorie
Ptaki

Kuropatwa

Kuropatwa

Kuropatwa jest ptakiem stepów bytującym na terenach odkrytych, niezalesionych. Potrafiła dobrze przystosować się do spowodowanych przez człowieka zmian w przyrodzie. Można ją spotkać w regionach uprawnego stepu w całej Europie, z wyjątkiem północy Skandynawii i Półwyspu Iberyjskiego. Szczególnie licznie występowała w okresie międzywojennym. Jej populacje osiągały znaczne wielkości na równinach, gdzie znajdowała idealne warunki bytowania, schronienie i obfite pożywienie w różnorodnych, mozaikowo rozczłonkowanych uprawach. Polowano na nią ze względu na doskonałe mięso, a straty w populacjach były rekompensowane dzięki znakomitej zdolności do reprodukcji. W Czechosłowacji na przykład strzelano rocznie 4 miliony kuropatw, a ich stan w roku 1935 oceniano na 6 milionów. Analogiczna sytuacja była w innych krajach europejskich. Po drugiej wojnie światowej stany kuropatw gwałtownie się zmniejszyły. Ten spektakularny regres spowodowany został modernizacją i komasacją rolnictwa. W wielu krajach wprowadzono monokultury na wielkich przestrzeniach, nastąpił szybki rozwój mechanizacji, zaczęto powszechnie stosować środki ochrony roślin. Zmiany te wraz z innymi czynnikami spowodowały zmniejszenie zasobów drobnej zwierzyny pierzastej. Jeszcze dziś przy zbiorach zbóż niszczy się 60—70% gniazd kuropatwy.

Samiec (1) i samica (2) kuropatwy mają upierzenie brązowoszare. Samiec wyróżnia się znakiem o kształcie podkowy na piersi (3) widocznym zarówno w locie jak i w spoczynku. Niektóre samice także mają taki znak. Dlatego najpewniejszym wyróżnikiem u obu płci jest upierzenie skrzydeł: pióra u samca mają biały pasek wzdłuż osi (4), u samicy zaś występują jeden lub dwa dodatkowe poprzeczne paski (5). Wiek kuropatwy ustala się na podstawie kształtu lotek: lotki młodych, trzymiesięcznych kuropatw mają ostre zakończenie (6). Kuropatwy ubiegłoroczne (piętnastomiesięczne) mają dwie pierwsze lotki zakończone ostro, inne są zaokrąglone (7). Wreszcie stare kuropatwy mają wszystkie lotki zaokrąglone.

Na kuropatwy poluje się w pędzeniach, ponieważ jako ptak bardzo ostrożny potrafi bardzo daleko odchodzić. Gatunek łowny.