Categorieën
Konijn

Wild konijn – Oryctolagus cuninculus

Wild konijn – Oryctolagus cuninculus

Het wilde konijn is een naaste verwant van de haas. Hij leeft vooral op droge en zanderige Europese vlaktes. Het is hierboven niet gevonden 700 m npm. Dit dier is in Europa niet altijd gebruikelijk geweest. Het konijn, afkomstig uit de Middellandse Zee, werd naar Midden- en Noord-Europa gebracht, waar hij heel goed acclimatiseerde. Als sociale soort leeft het in groepen variërend van enkele individuen tot kolonies met vele tientallen leden. Hij graaft lange gangen in de grond die eindigen met kamers, waarin het zichzelf beschermt tegen roofdieren en tijdens slecht weer. Deze gangen vormen ondergrondse labyrinten met talrijke ingangen en verbindingen (2). Voor het gooien van een nest graven konijnen gewone holen in de vorm van een blinde darm (3). Wanneer het vrouwtje uit het hol moet komen en haar jongen een tijdje moet laten, verstopt de ingang met aarde, gras en droge bladeren om het hol te beschermen tegen kou en roofdieren (4). Voordat hij het hol verlaat, markeert hij de ingang met urine of uitwerpselen, wiens geur het signaleert aan andere konijnen, dat het hol bezet is.

De konijnenkolonie is structureel hiërarchisch: jonge en zwakke exemplaren zijn ondergeschikt aan de oudere en de sterkere. Dezelfde regel is van toepassing op vrouwen: oude kittens graven holen in het midden van de kolonie, de welpen worden naar de periferie geduwd.

Wild konijn (1) hij is twee keer zo klein als een haas. Ma 40 Doen 45 cm lengte, en zijn lichaamsgewicht is ca. 1,5 kg. Zijn gewaad is bruingrijs, korte inkomsten, geen donkere uiteinden, kenmerkend voor hazen. Omyk, integendeel: het is tweekleurig zoals dat van de Europese haas.

In tegenstelling tot hazen, de voorpoten van het konijn zijn vrij lang en sterk, geschikt voor het graven van een hol. Terwijl de hazen in grote ruimtes aan het gras knagen, konijnen foerageren in de directe omgeving van hun kolonies, waardoor het aanzienlijk wordt beschadigd. Konijnen zijn bruinzwart, 7-8 mm in doorsnee (5). Konijnen hebben de gewoonte om ze altijd op dezelfde plek achter te laten. Het paarseizoen begint in februari, en de voortplanting gaat door tot de herfst.

Het vrouwtje bevalt 5-6 keer per jaar. Elk nest telt 5 Doen 6 jong, die naakt en blind geboren zijn. De zwangerschap gaat door 30 dagen. Op konijnen wordt met honden gejaagd, individueel of collectief.

Wildsoorten.