Berg sneeuwhoen

Berg sneeuwhoen

Berg sneeuwhoen, een overblijfsel uit de ijstijd, hij is een vogel uit het hoge noorden, wasgoed. In Europa wordt het aangetroffen in palearctische regio's en eilandregio's in de Alpen en de Pyreneeën. Bovendien wordt het gevonden in Azië. Qua grootte behoort hij tot de patrijzen …

Het hazelaarhoen

Het hazelaarhoen

Kuikens van korhoenders zijn nestwachters. Ze zijn in staat zelfstandig te leven, dus verlaten ze het nest dat op de grond is gebouwd direct na het uitkomen. Dit is ook het geval bij hazelaarhoenders, kleine auerhoen, leven als de auerhoen en het korhoen in beboste gebieden van Midden- en Noordoost-Europa. …

Korhoen

Korhoen

De auerhoen en korhoen zijn polygame vogels. Mannetjes worden omringd door veel kippen, die verspreid zijn over het bos of de heide. Tijdens het nestelen kan het korhoen het nest op deze manier niet bewaken, zoals monogame vogels doen. Dus hij toont zijn kracht en moed …

De auerhoen

De auerhoen

De meeste gevederde wilddieren behoren tot de orde van de korhoenders, die van bijzonder belang zijn voor bosbouwers. De korhoenrij omvat de korhoenfamilie (auerhoen, korhoen, hazelhoen) en fazanten (patrijs, kwartel, fazant en kalkoen). Dus hij toont zijn kracht en moed …