Zaagbek Slangenhuid

Zaagbek Slangenhuid

Watervogels met lamellaire snavels, behorend tot de eendenfamilie, zijn om praktische redenen onderverdeeld in eenden, Zwanen, ganzen en modderkruipers. De grootste vertegenwoordiger van de Thracische groep, die overal in het noorden van Europa te vinden zijn, Azië en het continent …

Zwarte stift

Zwarte stift

Alle tot dusver beschreven eenden hadden een min of meer kleurrijke vacht, vooral mannetjes met paringskleed. Terwijl de zwarte vlek helemaal zwart is. Ze is een duikende eend, behorend tot dezelfde familie als Aythya ferina. Het nestelt in Noord-Europa en …

Dekbed

Dekbed

Op de eenden wordt gejaagd vanwege de uitstekende smaak van het vlees. In sommige landen worden zelfs de eieren van sommige soorten gegeten, vooral eidereend en podgorzałka. Dekbed, de grootste van de Europese eenden, het wordt in veel landen beschermd. In de Scandinavische landen wordt er op ze gejaagd …

Ogorzałka

Ogorzałka

Een groot aantal eenden, waarop in West- en Centraal-Europa in de herfst en winter wordt gejaagd, vliegt hier voor de winterperiode vanuit het hoge noorden. Ogorzałka behoort ook tot deze groep, duik eend, waarvan de overwinteringsgebieden aan de oevers van de Oostzee liggen …

Czernica

Czernica

Het lijkt misschien vreemd, dat het verenkleed van eenden altijd droog is, ook al blijven ze in het water. De reden hiervoor is simpel: eenden zorgen goed voor hun verenkleed als beschermlaag. Ze nemen elke dag een bad, wat voor jou misschien absurd lijkt …

Het merk

Het merk

Het merk, czernica, uitschot, de zwarte en bruine eendjes behoren tot de duikeenden. In tegenstelling tot oppervlakteeenden zwemmen ze in een perfect horizontale positie, met een diep ondergedompelde torso en een kleine, de staart steekt iets boven het water uit. Hun hoofden zijn rond en groter dan andere …

Platte neus

Platte neus

Bij eenden is de platte snavel perfect aangepast om op gras te knabbelen, graan verzamelen en voedsel zoeken in het water. Het is in feite een tastorgaan: de eend opent zijn bek en creëert een vacuüm binnenin met snelle bewegingen van de tong, waardoor ze het mengsel kan opzuigen …

Pijlstaart

Pijlstaart

De rozenkrans broedt in Europa, in Azië en Noord-Amerika. Als Palearctische soort in Europa broedt hij in noordelijke regio's, en in Azië tot aan de toendrazone. In de winter gaat het naar de Middellandse Zee, naar de buurlanden Azië en Afrika. …

Smient

Smient

Smient, kleiner dan de kruiswoordpuzzel, hij maakt een piepende stem, waaruit het is vernoemd. In de winter komt het het meest voor in Midden- en Zuid-Europa, het nestelt eerder in het noorden en oosten van Europa en Azië. Swistuns keren terug naar hun leefgebieden in paren gevormd in …

Wintertaling

Wintertaling

De wintertaling nestelt zich op een groot grondgebied dat heel Europa beslaat (behalve 's middags), midden en noorden van Azië en bijna heel Noord-Amerika. Het is niet erg kieskeurig en stelt minder eisen aan zijn ecosysteem dan de wilde eend. Na terugkomst van overwinteringsgebieden in Zuid-Europa …