Jay – Garrulus glandarius

Jay – Garrulus glandarius

Jagers vermijden Vlaamse gaaien, dit boswacht, die, bij het zien van een man of een roofdier, alarmerende kreten uitzendt - krakende en hees "shrak-schrak", waarschuwt niet alleen zijn medemensen, maar ook van alle bewoners van het bos. W. …

Sroka – Pica pica

Sroka – Pica pica

De ekster leeft in overwoekerde hellingen en bossen die veld- of berggewassen versieren. Hoewel zijn lange kegelvormige snavel het niet toelaat middelgrote gewervelde dieren aan te vallen, het vormt echter enig gevaar voor kleine dieren. Net als een kraai, de ekster ook …

Gawron – Comus frugilegus

Gawron – Comus frugilegus

Gawron, net als andere kraaiachtigen, maakt korte bewegingen in ongunstige seizoenen van het jaar. In de herfst en winter verspreiden de kuddes torens zich over het hele Europese continent, terwijl ze tijdens de broedperiode de zuidwestelijke streken volledig verlaten. In contrast met …

Raaf – Corvus corax

Raaf – Corvus corax

De kraaiachtigen zijn de grootste vogels van de passerine-orde. Ze onderscheiden zich door een hoge 'intelligentie' die tot uiting komt in grote voorzichtigheid en wantrouwen, en het vermogen om de stem van andere dieren of mensen te imiteren.. De raaf leeft in Europa (behalve de centrale regio's), deel van Azië en Afrika …