Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose er den største levende gås i Europa. Mannens kroppsvekt varierer fra 4,1 gjøre 5,4 kg, og hunnen er ca. 4 kg. Denne vakre gåsen med brun-svart og hvit fjærdrakt er det ikke …

Bernikla solgte

Bernikla solgte

De fleste arter av gjess som har sine overvintringsplasser i Europa hekker i de nordlige regionene i Europa og Asia. Når det gjelder størrelse, ligger den vanlige fuglen mellom grågås og gråand. Den hekker helt nord i nærheten av Nordpolen, mer spesifikt på …