Kategorier
Fuglene

Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose er den største levende gås i Europa. Mannens kroppsvekt varierer fra 4,1 gjøre 5,4 kg, og hunnen er ca. 4 kg. Denne vakre gåsen med brunsvart og hvit fjærdrakt kommer ikke fra Europa. Gniazduje w

Kategorier
Fuglene

Bernikla białolica

Bernikla białolica

Sneglegås er en av de arktiske gjessene som overvintrer i Europa. Er en mellomstor, kappen har et særegent svart-hvitt mønster. Vinterområdet ligger på Nordsjøkysten, på de britiske øyer, sjeldnere i Vest- og Sentral-Europa. Bernikla …

Kategorier
Fuglene

Bernikla solgte

Bernikla solgte

De fleste arter av gjess som har sine overvintringsplasser i Europa hekker i de nordlige regionene i Europa og Asia. Når det gjelder størrelse, ligger den vanlige fuglen mellom grågås og gråand. Den hekker helt nord i nærheten av Nordpolen, dokładniej na