Kanadagås

Kanadagås

Canada Goose er den største levende gås i Europa. Mannens kroppsvekt varierer fra 4,1 gjøre 5,4 kg, og hunnen er ca. 4 kg. Denne vakre gåsen med brun-svart og hvit fjærdrakt er det ikke …

Bønnegås

Bønnegås

Bønnegås er en av viltfuglene som ofte blir skutt på vinterterreng i vest, sentrale og sørlige Europa. Hekker i tundraen i Nord-Europa og Asia, Bønnegjess flokker seg til vinter, spesielt i Storbritannia og nedstrømsregionen …

Hvitgås

Hvitgås

Som en fugl typisk for en skogkledd tundra, de hvitfrontede gåseneirene i de nordlige regionene i Europa og Asia, på vestkysten av Grønland og Nord-Amerika. Hunnen bygger et rede av gress selv, lav og mose, i nærheten av vannet. På rolige steder og …

Grågås

Grågås

Grågås, hvorfra mange innenlandske løp stammet, er en av de største grågjessene. Kroppsvekten hennes varierer fra 3 gjøre 4 kg, og vingespennet overstiger 1 m. Grågås er en vanlig fugl i Europa, …