Kategorier
Psy

KARELSKO-FINNISKE LAYKA

KARELSKO-FINNISKE LAYKA

Denne rasen på jakthund i den karelske skogssonen i Russland - Leningrad og de nærliggende distriktene ble laget av hybrider av lokale innsatser (Ołoniecka og Karelian), krysset med en finsk fuglbete.

Generelt inntrykk. Hunden er liten, med en lett konstitusjon og velutviklede muskler. …

Kategorier
Psy

VESTSIBERISK LAG

VESTSIBERISK LAG

Denne jaktrasen i Urals og Vest-Sibir sone ble opprettet ved kryssing av nært beslektede lokale innsatser, og fremfor alt Chantean og Mansi.

Generelt inntrykk. Mellomstor hund, med en sterk og tørr konstitusjon. Balansert, travelt, z dobrze wyrażonym zmysłem

Kategorier
Psy

RUSSISK-EUROPÆISK LAYA

RUSSISK-EUROPÆISK LAYA

Imidlertid er russiske raser ikke registrert i FCI-registeret, etter min mening bør de gis oppmerksomhet og inn 5 gruppe, ved siden av en finsk bjørnehund i båttypen, Russiske stokker bør nevnes.

Na północnych terenach Rosji istnieją rodzime