MINIATUR SCHNAUZER

MINIATUR SCHNAUZER

Mønster oppført i FCI-registeret under nummeret 183 (14. XI. 1973 r.)

Den miniatyrskjeggede mannen er et redusert bilde av den midtskjeggede mannen (sznaucera) uten feil av en dverg (miniatyrbildet er ikke det samme som dverg). Han er preget av utholdenhet, …

Hundens høyde

Hundens høyde.

I standarden er hundens høyde vanligvis angitt i øvre og nedre grense. Målingen gjøres bak manken (stangmål, ikke en tape), når dyret står på jevn underlag i en naturlig holdning. Måling skal gjøres i en loddrett linje, …