Kszyk

Kszyk

Fugler lager lyder ved å aktivere stemmebåndene. Alle advarselsropene og sangene som følger parringsdansene, er et kommunikasjonsmiddel. I noen tilfeller følger også disse lydsignalene med slike, som ikke slippes ut …

Solskinn

Solskinn – Scolopax rusticola

Planter er kystfugler i ferskvann og våte enger. Noen arter liker imidlertid ikke denne typen økosystem. Solskinn er en fugl av våte og våte skoger. Den lever av insekter, snegler og ormer, som han samler på bakken eller søker etter …

Kulik flott

Kulik flott – Nnmenins arquatus

Spillet inneholder flere representanter for rekkefølgen av frøplanter. Disse fuglene finnes oftest i ikke for dypt kystvann eller ved bredden av saltvann. Du kan kjenne dem igjen på den slanke kroppen, lange ben og like lange …