Gi meg en labb – slim

Gi meg en labb – Denne øvelsen er et av de ubrukelige spillene og er bare relatert til hundens vane, at også de bruker berøring og knusing som et middel til å trekke oppmerksomhet mot hverandre. Vitenskap …

Søk – Søk

"Søk” vi kaller handlingen av det, at hunden løper over marken foran fører i kurver fra venstre til høyre og omvendt. Guiden derimot beveger seg diagonalt eller i en rett linje, parallelt og omtrent midt mellom sidegrensene til den utpekte …

Skam av laster

Skam av laster.

Som overalt, ja, og når du oppdretter en hund, gjelder en maksimum: forebygging er mer effektivt enn kur. Så hvis eieren vil merke det, at siktelsen hans utfører noen uønsket aktivitet, bør svare på det umiddelbart, så det er fortsatt i ferd med å gjøre dette …