Kategorie
Zwierzęta

Narządy zmysłów

Narządy zmysłów

Ptaki orientują się w przestrzeni dzięki wzrokowi, słuchowi i dotykowi, przy czym najbardziej rozwinięty jest u nich wzrok. Pole widzenia ptaków jest bardzo szerokie, panoramiczne; ptak odbiera przestrzennie część pola widzenia osobno każdym …

Kategorie
Zwierzęta

Układ trawienny, oddechowy, wydzielania i krążenia

Układ trawienny ptaków zaczyna się od dzioba z jamą gębową łączącą się z przełykiem, którego mniej lub bardziej wyraźne rozdęcie tworzy u niektórych gatunków wole (drapieżne, kuraki, gołębie). Wole służy do zmiękczania pokarmu, który przechodzi …

Kategorie
Zwierzęta

Szkielet, kończyny, poroże

Szkielet kostny to czaszka, kręgosłup, mostek i żebra oraz kości kończyn i obręczy łączących je ze szkieletem osiowym. Kończyny przednie łączą się z pasem barkowym (obojczykiem i łopatką), a kończyny tylne z pasem lędźwiowym.

Szkielet ptaków odznacza się niezwykłą lekkością. …

Kategorie
Zwierzęta

Osłony ciała i twory osłonowe

Zoologia łowiecka jest gałęzią nauk przyrodniczych, zajmującą się badaniem zwyczajów zwierzyny (behawior). Traktuje o morfologii wewnętrznej i zewnętrznej , procesach fizjologicznych i zachowaniu się zwierząt. Dane te są niezwykle cenne dla czynnej ochrony fauny.

Osłony ciała i twory osłonowe

Ptaki …

Kategorie
Zwierzęta

POLOWANIE I PRAWO

Zwierzyna jest podstawą łowiectwa. Bez niej nie istniałoby polowanie, a wraz z tym fuzje, sztucery oraz inna broń i akcesoria myśliwego, ani też dział kynologii zajmujący się hodowlą i układaniem psów do różnych rodzajów polowań. Bez zwierzyny łowiectwo nie miałoby …

Kategorie
Zwierzęta

ZNACZENIE ŁOWIECTWA

Zadaniem łowiectwa jest czuwanie nad warunkami bytowania zwierzyny, prowadzenie jej selekcji w perspektywie rozwojowej, jej ochrona i kontrolowanie polowań. W ten sposób łowiectwo chroni zasoby naturalne całego społeczeństwa. Dobra gospodarka łowiecka zapewnia stałe zaopatrywanie ludności w dziczyznę. Jeśli nawet nie …

Kategorie
Zwierzęta

HISTORIA ŁOWIECTWA I RELACJA MIĘDZY CZŁOWIEKIEM A ZWIERZĘCIEM

Człowiek dzięki rozwojowi swej inteligencji znalazł się na pozycji wyższej niż inne zwierzęta. Zdolność myślenia pozwoliła mu polować na nie, chwytać je i wykorzystywać do swoich potrzeb. Początkowo człowiek polował dla zdobycia pożywienia lub w obronie własnej; ze skór i …