Pies chory

Pies chory

Chorobę zdradza pies osowiałością lub nadmierną ruchliwością, zmienionym wyrazem oczu, zmianą temperatury ciała (normalna 38—39°), tętna (normalnie 60—120 uderzeń, zależnie od wzrostu i wieku), przy czym okazy duże mają tętno wolniejsze, oddechu (norma 12—28; im mniejsze osobniki, tym szybszy oddech), brakiem apetytu i zaburzeniami w trawieniu, czasem zmienionym chodem, skomleniem, wyciem itp.

Psa chorego należy pozostawić w spokoju, nie dawać mu pokarmów ciężko strawnych i kości, nie nakłaniać go do jedzenia, jeśli nie ma apetytu. Przeciętny amator nie powinien bawić się w leczenie domowe według własnych domysłów lub rad znajomych, którzy udzielają recept również licznych, jak i złych.

W razie poważniejszych objawów chorobowych (np. wysoka temperatura) należy bezzwłocznie zwrócić się do lekarza weterynarii, a jeśli to jest w danej chwili niemożliwe, do naprawdę doświadczonego, inteligentnego hodowcy. Kuracja psa wymaga opanowania obszernej wiedzy i praktyki; bez tego leczenie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Pies dobrze wychowany przez swego pana darzy go przywiązaniem i wzruszającym zaufaniem, a więc pozwoli na wiele nawet bolesnych zabiegów leczniczych. Nabrał on bowiem przekonania, że z ręki pana spotykają go same dobre rzeczy. Od wczesnej młodości już należy psa przyzwyczaić do tego, by pozwalał sobie oglądać zęby, otwierać pysk, zaglądać do gardła itp. Ćwiczenia takie okażą się pożyteczne zarówno na wystawach, jak i przy ewentualnych badaniach lekarskich, czy przy koniecznych zabiegach leczniczych lub kosmetycznych.

Do chorób, które są najgroźniejsze i typowe dla psów, należą wścieklizna i nosówka, dlatego wszyscy zapobiegliwi właściciele tych zwierząt poddają je szczepieniom przeciw tym chorobom. Szczepienia przeciw wściekliźnie są akcją masową organizowaną przez władze administracyjne, które corocznie na wiosnę ogłaszają miejsce i termin ich wykonywania. Obowiązkiem każdego posiadacza psa jest doprowadzenie zwierzęcia do tego zabiegu, a uchylanie się od obowiązku jest karalne, co jest zrozumiałe ze względu na niebezpieczeństwo, jakie grozi ludziom ze strony psów chorych na wściekliznę. Po raz pierwszy pies powinien być zaszczepiony przeciw wściekliźnie po ukończeniu 3—4 miesięcy życia, a przeciw nosówce — w wieku 3 miesięcy. Jeśli w danej okolicy istnieje epizootia nosówki lub choroba ta występowała w danym gospodarstwie czy hodowli w latach poprzednich, można zaszczepić szczenię 8-tygodniowe surowicą przeciwnosówkową. Nabyta odporność trwa 2—3 tygodnie, wystarczy więc do momentu zaszczepienia psa szczepionką przeciwnosówkową, gdy ukończy 3 miesiące. Powtórnie szczepi się psa przeciw nosówce w wieku 1 roku i powtarza co roku lub dwa lata.

Zatrzymam się tu nad jedną chorobą, na którą nie ma lekarstwa — nad uwiądem starczym. Pies jest zwierzęciem stosunkowo krótkowiecznym. Przekroczywszy dwunasty rok życia, wchodzi w wiek „emerytalny, choć są okazy 20-letnie i starsze. Prawdziwy miłośnik psa zadba o zasłużoną „emeryturę” dla swego wiernego towarzysza. Nie wystarczy jednak przysłowiowa łyżka strawy; chodzi w ogóle o miłe warunki bytowania. Pies, który szmat życia spędził w służbie lub towarzystwie swego pana, nie zasługuje na to, aby na stare lata znalazł się w kojcu lub na „łaskawym chlebie” u obcych ludzi. Jeśli ktoś naprawdę jest przyjacielem psa, nie będzie go na starość narażał na tak przykrą zmianę stosunków i otoczenia. Wart jest jako wierny towarzysz prawie członek rodziny, nie tylko kąta w domu, lecz i serdecznej opieki. A więc, gdy wskutek wieku lub choroby stanie się niezdolny do pracy, pozwólmy mu na spokojne dokonanie ostatnich dni żywota przy sobie. Nie znaczy to jednak, by należało sztucznie przedłużać dni jego życia wtedy, gdy nieuleczalna choroba, uwiąd starczy lub niedowład tak go zmogły, że niedołęstwo staje się dlań tylko cierpieniem. Gdy nadejdzie taka chwila, poradźmy się lekarza wet. Jeśli ten orzeknie, że stan pacjenta jest beznadziejny, polećmy lekarzowi, by go uśpił bezboleśnie.