Pilnowanie przedmiotów

Pilnowanie przedmiotów – Zadania tego można psa nauczyć niezależnie lub w połączeniu z obroną. Aby wyszkolić go w obronie, dobrze jest najpierw przyzwyczaić go do pilnowania przedmiotów, a dopiero potem przejść do właściwej obrony przewodnika. Poza tym pies powinien być już wyszkolony w pozostawaniu na miejscu (zobacz artykuł ,,Zostań”).

Do pilnowania przeznacza się przedmioty większe, np. marynarkę, plecak itp., przepojone wonią przewodnika. Psa pozostawia się obok danego przedmiotu z komendą „zostań, pilnuj!”, następnie pomocnik przechodzi spokojnie koło leżącego psa, który nie powinien na to reagować. Wolno mu wodzić wzrokiem za przechodniem, a nawet zmienić pozycję, gdy chce mieć większe pole do obserwacji, nie wolno jednak nigdzie się oddalać. Wszelkie próby odejścia tłumi przewodnik (stojący na razie opodal) komendą „zostań!”, z ewentualnym użyciem procy.

Jeśli powtórne ćwiczenie wykaże, że pies zostaje na miejscu także pod nieobecność przewodnika, zaczynamy właściwą naukę. Pomocnik usiłuje zabrać pilnowany przedmiot. Częstokroć pies ma już dobrze rozwinięty instynkt stróżowania i nie pozwoli ruszyć rzeczy przepojonych zapachem pana. W tym wypadku rola przewodnika ogranicza się do utrzymania na wodzy temperamentu psa, któremu nie wolno oddalać się od pilnowanego przedmiotu, a tym bardziej gonić „złodzieja”, uciekającego po bezskutecznej próbie kradzieży. Aby odzwyczaić psa od pościgu za uciekającym, dobrze jest, jeśli dwóch lub więcej pomocników podchodzi z kilku stron równocześnie. Jeden z nich markuje kradzież i z chwilą, gdy go pies atakuje, prędko ucieka. W czasie pogoni psa za „złodziejem” następny pomocnik podbiega do pilnowanego przedmiotu i ostentacyjnie stara się go porwać. Jeśli pies tego nie zauważy lub nie zareaguje, przewodnik musi zawołać ,,pilnuj” i wskazać na nowego „złodzieja”. Pies zaczyna pogoń za drugim „rabusiem”, ten rzuca zdobycz i ucieka. Jeśli pies zostaje przy swym depozycie, chwalimy go. Jeżeli zaś goni za drugim złodziejem, trzeci lub pierwszy porywa przedmiot i zabawa zaczyna się na nowo. Na ogół pies prędko zrozumie, że tylko nie odchodząc od przedmiotu będzie go mógł upilnować. Przy tym ćwiczeniu można nałożyć psu kaganiec, ale nie krępujący swobody oddechu i szczekania; pomocnikami mogą być wtedy osoby bez specjalnego ubrania ochronnego. O chętnych pomocników będzie zawsze łatwo wśród chłopaków, których pies nie powinien znać.

Zachowanie pomocnika powinno utwierdzić psa w przekonaniu, że jego szczekanie lub groźba ugryzienia są skuteczne. Jeżeli natomiast pies zachowuje się obojętnie, pomocnik powinien zbliżać się do przedmiotu, skradając się przy ziemi lub drażniąc „stróża” w inny sposób. Im mniej zdecydowana jest obrona i atak psa, tym wyraźniejsze powinien pomocnik okazywać ustępstwo. Przewodnik zachęca psa do obrony wołaniem „pilnuj!” i na zmianę „daj głos!”, ale to drugie hasło musi być w miarę postępu w nauce coraz rzadziej używane. Należy też uważać, by pies nie opuszczał swego miejsca, i w razie potrzeby upominać go sygnałem „zostań, pilnuj!”.

Według tych samych zasad uczy się psa pilnowania samochodu i rzeczy w nim zawartych. Zresztą pies łatwo przyzwyczaja się do pojazdu swego pana; uważa go za swój „dom”. Początkowo trzeba stać opodal i pilnować, by wychowanek samowolnie nie opuszczał otwartego wozu. Pobyt w samochodzie można mu umilić, a jednocześnie pobudzić jego instynkt obrony, gdy mu się da do ogryzania większą kość, którą „złodziej” przede wszystkim będzie chciał zabrać. Z czasem pies nauczy się oszczekiwać każdego obcego dotykającego samochodu i gryźć rękę sięgającą do wozu. Po każdej dłuższej jeździe należy psa przed pozostawieniem na warcie wyprowadzić, aby miał możność rozprostowania kończyn i załatwienia potrzeb naturalnych. W ciepłe dni nie należy zostawiać psa w szczelnie zamkniętym samochodzie, a w upalne dni – nawet w otwartym, gdyż może to grozić zwierzęciu udarem cieplnym nierzadko kończącym się śmiercią.