Kategorie
Ptaki

Sierpówka

Sierpówka – Streptopelia decaocto

Sierpówka jest doskonałym przykładem gatunku o dużej sile ekspansji. Ptak ten, pochodzący z południa i południowego wschodu Azji, pojawił się w XIX wieku na Bałkanach. Po rozmnożeniu się sierpówki zaczęły zasiedlać regiony leżące bardziej na północnym zachodzie. W 1930 roku zaczęły się gnieździć na Węgrzech, a wkrótce rozpowszechniły się w Czechosłowacji, Austrii, Polsce i na zakarpackiej Ukrainie. W Europie Środkowej sierpówki rozpowszechniły się wzdłuż biegów rzek. Najpierw zasiedlały równiny, potem wzgórza. W 1946 roku zanotowano nową falę tych ptaków na nowych terenach. W 1947 roku niemieccy ornitolodzy odkryli pierwsze gnieżdżące się pary. Rok później również duńscy specjaliści zaobserwowali u siebie sierpówki. W 1949 roku ptak ten osiedlił się w Szwecji, a w 1950 roku w Holandii. Wreszcie w 1952 roku kilka par dotarło aż do Wysp Brytyjskich. Pospolita dziś w większej części Europy sierpówka zaczyna zdobywać Hiszpanię i północną Europę.

W przeciwieństwie do innych gołębiokształtnych sierpówka jest gatunkiem współżyjącym z człowiekiem. Mało płochliwa, gnieździ się w pobliżu siedzib ludzkich w ogrodach, parkach, na skwerach i na cmentarzach, a nawet na podwórkach w środku miasta. Gniazda zakłada na drzewach od marca do października. W tym okresie znosi 2—4 razy po 2 jaja każdorazowo. Sierpówka jest ptakiem osiadłym, stąd dobrze jest znana mieszkańcom miast jak półdzikie miejskie gołębie.

Całe ciało sierpówki (1) jest pokryte jasnokasztanowym upierzeniem. Na szyi ma obrożę, końce lotek — czarne. Ogon, dobrze widoczny w locie, jest dość długi, czarny pod spodem w okolicy kupra, obwiedziony białym paskiem (2). Turkawka (Streptopelia turtur) (3) jest nieco mniejsza od sierpówki. Jest ptakiem migrującym. Gnieździ się prawie w całej Europie z wyjątkiem Skandynawii i Wysp Brytyjskich wybierając szczególnie uprawne równiny. Od sierpówki różni się brunatnoczerwonym grzbietem oraz czarnymi i białymi paskami na bokach gardła. W locie jej ogon jest rozłożony w kształcie wachlarza i ma białe zakończenie (4). Turkawka gnieździ się w gałęziach drzew i krzewów. Niesie się raz w roku. Podlega całorocznej ochronie, podczas gdy na sierpówki można polować. W Polsce gatunek chroniony.