ŠTÍTOK LOVEC

Počas lovu sa účastníci musia prikloniť k určitým tradíciám a zvykom, ktoré vyjadrujú úctu k zveri a prírode. Poľovníctvo, najmä pre veľkú zver, je vzácna a slávnostná udalosť, ktoré treba žiť dôstojne. Na toto …