HOVAWART

HOVAWART

Model zapísaný v registri FCI pod číslom 190a (5. VII. 1964 r.)

Je potomkom sedliackych strážnych psov. Silueta pripomína zapaľovač, farebný kuvasz, a tiež poľský región Podhale. Je teraz (hlavne v oboch nemeckých spolkových krajinách) typický strážny pes a …