MAĎARSKÝ GRAF AGAR

MAĎARSKÝ GRAF AGAR

Vzor zapísaný v registri FCI pod číslom 240 (1966 r.)

Pravdepodobne pochádza z rovnakého kmeňa ako ázijské stepné chrty. Je jediným zástupcom kontinentálnych chrtov.

Táto rasa prakticky vyhynula, ale mala by byť šetrnosť Maďarov a ich láska ku všetkému, čo pripomína a zachováva pôvodnú históriu a kultúru, že bol znovu vytvorený z relikvií. Pravdepodobne nie bez prímesi krvi anglického chrta, ktorým sa Maďari netaja. Po vojne nastal návrat k domácemu typu.

Maďarský chrt je pes veľmi podobný chrtom vo všetkých detailoch, však odvážne a viac práce. Výška 65-70 cm. Hlava je silnejšia ako u chrtov, ucho je mäsitejšie, úplne väčší, nosí sa podobne ako anglický chrt, ale niekedy bližšie k hlave. Vztýčené ucho však nie je povolené. Chrbát nie tak klenutý, ale jednoduchšie ako Angličan. Krk a predhrudie sú tiež silnejšie. Rebrá viac klenuté: zadok silný, nieco stromy. Akákoľvek masť. Pri svetlých vzorkách sa vyžaduje aj tmavá pigmentácia očí a kože.