Ptarmigan horský

Ptarmigan horský

Ptarmigan horský, pozostatok doby ľadovej, je to vták ďalekého severu, tundry. V Európe sa vyskytuje v palearktických oblastiach a ostrovných oblastiach v Alpách a Pyrenejach. Okrem toho sa vyskytuje v Ázii. Veľkosťou patrí medzi jarabice …

Tetrov

Tetrov

Tetrov a tetrov sú polygamné vtáky. Samci sú obklopení množstvom sliepok, ktoré sú roztrúsené po lese alebo vresovisku. Počas hniezdenia tetrov nemôže takto strážiť hniezdo, ako to robia monogamné vtáky. Tak demonštruje svoju silu a odvahu …