Škótsky ovčiak (KÓLIA)

Škótsky ovčiak (KÓLIA)

Anglický vzor zapísaný v registri FCI pod číslom 156c (18. X. 1964 r.)

Kontinentálne ovčiarske psy „pásli” oviec na obmedzených pastvinách, medzi obrábanými poliami. Kvôli takýmto podmienkam museli úzko spolupracovať s človekom, …

KAUKAZSKÝ OVČIAK

KAUKAZSKÝ OVČIAK

Kaukazské ovčiaky sú veľmi odolné, majú nízke nároky a ľahké prispôsobenie sa rôznym klimatickým podmienkam. Vyskytujú sa najmä v Sovietskom zväze (republika: gruzínsky, arménsky, azerbajdžanský, autonómne ázijské republiky: Kabardino-Balkán, dagestančina, Kalmyk a stepné oblasti severného Kaukazu a …