ŠTÍTOK LOVEC

Počas lovu sa účastníci musia prikloniť k určitým tradíciám a zvykom, ktoré vyjadrujú úctu k zveri a prírode. Poľovníctvo, najmä pre veľkú zver, je vzácna a slávnostná udalosť, ktoré treba žiť dôstojne. Poľovníci si na túto príležitosť obliekajú špeciálne oblečenie, …

METÓDY LOVU

Poľovníctvo úzko súvisí s ochranou a chovom zveri. Ich výsledky dokazujú účinnosť celoročných ochranných kúr. Existuje mnoho spôsobov lovu. Závisia od typu hry, Ročné obdobia, denná doba a terén. Lovia sa individuálne alebo kolektívne, zazwyczaj używając broni palnej

POĽOV A ZÁKON

Základom lovu je zver. Bez toho by nebol lov, a s ním aj fúzie, pušky a iné poľovnícke zbrane a príslušenstvo, ani odbor kynológie zaoberajúci sa chovom a úpravou psov pre rôzne druhy lovu. Bez zveri by nebol lov …