DUŠEVNÝ ŽIVOT PSA

DUŠEVNÝ ŽIVOT PSA

Pes je potomkom divokých zvierat, mäsožravce, žijúci v stáde - vo svorke. Toto pozadie by sa malo zvážiť, ak chceme k problému procesov prebiehajúcich v psychike psa pristúpiť správnym spôsobom. Rozumieť …

Mentálne vlastnosti strážneho psa

Psychické vlastnosti strážneho psa sú okrem fyzických aj dôležitou vlastnosťou, ktoré by sa mali posúdiť u kandidátov vybraných pre tento typ služby. Samotné hodnotenie si vyžaduje predovšetkým veľa skúseností od kvalifikanta, a tiež základné poznatky zo psychológie zvierat, a hlavne …

Ako komunikovať so psom

Vychovať a vycvičiť psa, aby bol dobrým spoločníkom a užitočným pomocníkom, človek by mal na jednej strane pochopiť jeho psychiku, na druhej strane - čo je oveľa ťažšie - nájsť spôsob, ako prejaviť svoju vôľu spôsobom, ktorému rozumie. Inteligencia psa …