Psí zrak

Psí zrak.

Vyplýva to z už uvedených príkladov, že zrak hrá u psov oveľa menšiu úlohu ako u ľudí. Zrakové vnemy potom už len vytvoria príslušnú asociáciu v mozgu psa, keď je ich pravdivosť potvrdená čuchom alebo sluchom, prípadne oboma zmyslami súčasne. Bábika alebo socha (o maľbe ani nehovoriac) čo i len najvernejšia imitácia ľudskej alebo zvieracej postavy v tvare a farbe psa nezmätie a nebude vyvolávať asociácie s bytosťou, ktoré má predložiť, ak nie je presiaknutý jeho vôňou.

Žiadny pes za lietadlom nič nevidí, keď sa pozerá na obraz, aj ten najrealistickejšie namaľovaný. Je len málo psov, ktorí si všimnú javy odrážajúce sa vo veľkom zrkadle. Robia to len toľko, pokiaľ ich pohyb tejto roviny zaujal. Raz sa však pes presvedčí, že jav, ktorý sa objaví v zrkadle, je bez zápachu, prestáva ho to zaujímať.

V psej hlave nie je miesto pre dojmy spôsobené videním foriem bez špecifického pachu, čo je pre psa najdôležitejšia vlastnosť konkrétnych vecí. Taký jav bez zápachu, ktoré nemožno poznať ani hmatom, pre psa je to rovnako nereálne, ako pre človeka predmet bez tvaru a farby, a dokonca v menšej miere, pretože v mozgu zvieraťa nemôžu vzniknúť abstraktné pojmy.

Väčšina psov má oveľa slabší zrak ako ľudia, ale podľa rasových a individuálnych charakteristík existujú jedinci s rôznymi schopnosťami zraku. Chrty majú vo všeobecnosti veľmi dobrý zrak, ale horší čuch. Ovčiarske psy sú obdarené nielen skvelým čuchom, ale aj s relatívne dobrým zrakom. Najviac jedincov s vyslovene zlým zrakom nájdeme medzi poľovníckymi psami s dokonalým čuchom. Slabé videnie, ak to nie je vyslovene morbídne a nedotiahnuté príliš ďaleko, neznižuje úžitkovosť psa. Do istej miery mu to dokonca pomáha pri jeho čuchovej práci, pretože hlavný dôraz psa je na stopu alebo vietor, ktoré mu poskytujú neomylné pokyny. Treba však poznamenať, že pastiersky alebo obranný pes musí mať relatívne dobrý zrak, pretože uľahčuje plnenie povinností. Psy majú tiež oveľa väčšiu schopnosť vnímať predmety v pohybe ako nehybné, ktoré splývajú s pozadím, na ktorých sa objavujú.

Napriek nízkej schopnosti rozpoznať predmety zrakom, pes ukazuje dobrú orientáciu pri slabom osvetlení, pretože okrem čuchu a sluchu mu v tom pomáha hmat, tiež vyvinutejšie ako u ľudí.