Skok przez przeszkody psa

Skok przez przeszkody psa.

Pies bierze przeszkody dobrze i chętnie, jeśli oczywiście pan nie obrzydzi mu tej zabawy przykrym przymusem lub przemęczeniem go nadmierną ilością ćwiczeń.

Chcąc psa nauczyć skakać na sygnał, np. „hop!”, bierzemy go na linkę i przechodzimy z nim wspólnie przez deskę ustawioną kantem do góry. Taką przeszkodę można też ustawić w otwartych drzwiach łączących dwa pokoje; zostawiamy psa w pozycji siedzącej po jednej stronie i przechodząc na drugą stronę wołamy „chodź tu!”, dodając przed skokiem ,,hop!”. Po każdym skoku chwalimy i nagradzamy psa, a w miarę jego postępów i sił podnosimy przeszkodę coraz wyżej. Mimo że pies powinien być do skoku pobudzony tylko bodźcem przyjemnym, nie należy zezwalać na wyłamywanie przed przeszkodą lub na jej obchodzenie. W tym wypadku powtarzamy ćwiczenie prowadząc psa na lince i stanowczo, ale bez brutalnego użycia Siły, zachęcamy do skoku. Z chwilą, gdy pies wykona zadanie, chwalimy go i nagradzamy, choćby poprzednio wykazywał duży opór. Na ten raz przerywamy ćwiczenie i powracamy do niego dopiero na drugi lub trzeci dzień.

Podobnie warto nauczyć psa wskakiwania na wskazane podwyższenie, jak stołek, krzesło lub skrzynia, co nieraz w praktyce się przydaje, np. przy wsiadaniu z nim do środków lokomocji.

Pies pokonuje wszystkie naturalne przeszkody raczej „z przełażeniem”, tj. opierając się lub odbijając od nich. Dlatego może pokonywać przeszkody niewspółmiernie wyższe od niego, jeśli dają one tylko dostateczny punkt zaczepu. Od psów służbowych wymaga się poza tym jeszcze umiejętności pokonywania przeszkody z aportem w pysku. Nie należy tylko wymagać od psów młodych, szczególnie ras ciężkich przeskakiwania przez zbyt wysokie przeszkody.